Jaunietes piedalās VI Latvijas mazākumtautību forumā “No integrācijas uz saliedētu sabiedrību”

Publicēts: 
29.11.2018 - 21:00

22. un 23. novembrī Pļaviņu novada ģimnāzijas 11. un 12. klases skolnieces Violeta Adamoviča, Anete Bite, Agate Mežmale un Līga Vestfāle piedalījās ikgadējā Latvijas mazākumtautību forumā „No integrācijas uz saliedētu sabiedrību”, pulcējot vairāk nekā 14 dažādu tautību pārstāvjus no 20 Latvijas pašvaldībām - kopumā vairāk nekā 200 mazākumtautību nevalstisko organizāciju aktīvistus.

Jaunieši forumā piedalījās, pateicoties projektam skolēniem „Eiropas pēdas Latvijā”, kas jau piekto gadu tiek realizēts ar Kultūras ministrijas (KM) atbalstu. Forums tika veltīts Latvijas simtgadei, un to organizēja Kultūras ministrija sadarbībā ar Valsts prezidenta kanceleju. 

Foruma mērķi bija sekojoši:

  • apzināt mazākumtautību ieguldījumu Latvijas veidošanā pēdējo 100 gadu posmā, izceļot labo praksi mazākumtautību integrācijas jomā, vienlaikus saglabājot, attīstot un popularizējot dažādību Latvijas kultūrtelpā;
  • iezīmēt nākotnes redzējumu par saliedētu sabiedrību, kā arī mazākumtautību lomu pilsoniskās sabiedrības attīstībā;
  • akcentēt paaudžu maiņu un jauniešu līdzdalību, atbalstot jauniešu radošas iniciatīvas.

Foruma atklāšanā kultūras ministre Dace Melbārde uzsvēra Latvijas kultūrtelpas slāņu daudzveidību un dažādību, vienlaikus uzsverot kopīgās vērtības. 

Ar lielisku pieredzi dalījās publiciste un rakstniece Marina Kosteņecka, skaidrojot, ka politiskie režīmi un varas uzstādījumi ne vienmēr ir cilvēka dvēsele un prāts, cilvēcīgums un mīlestība, kas stāv pāri jebkurai ideoloģijai, stereotipiem un aizspriedumiem, kas sabiedrībā laika gaitā veidojas. 

Foruma 1. diena (22.11.2018.) norisinājās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un tika aizvadīta aktīvās diskusijās piecās darba grupās par tēmām: līdzdalība, kultūras mantojums un identitāte, jaunieši un paaudžu mijiedarbība, starpkultūru dialogs un vienojoša informatīvā telpa. 

Pļaviņu novada jaunietes piedalījās 3. darba grupā – jaunieši un paaudžu mijiedarbība, apspriežot un diskutējot parmazākumtautību jauniešu līdzdarbību sabiedrības attīstības procesos Latvijā un Eiropā, kā arī mobilitātes un migrācijas aspektiem, to saistību ar jauniešu vīziju par savu nākotni Latvijā.

Foruma otrās dienas (23.11.2018.) atklāšanā, kas norisinājās Rīgas pilī, klātesošos uzrunāja Valsts prezidents, uzsverot katras kultūras vērtību un tradīciju apzināšanas un kopšanas svarīgumu, kā arī novēlēja mazākumtautību pārstāvjiem vienmēr just piederību Latvijai. Svinīgās uzrunas teica arī Valsts prezidenta mazākumtautību konsultatīvās padomes priekšsēdētājs Romāns Alijevs un Kultūras ministrijas Mazākumtautību NVO pārstāvju konsultatīvās komitejas pārstāve Jeļena Matjakubova. 

Plenārsēdē “Mazākumtautību ieguldījums Latvijā 100 gados” ar ziņojumu par mazākumtautību labās prakses piemēriem un ieguldījumu valstiskuma veidošanā uzstājās sociologs Mārtiņš Kaprāns. Tālāk tika prezentēti biedrības „Eiropas pēdas Latvijā” īstenotā projekta „Eiropas Kustība Latvijā” gūtās atziņas par jauniešu līdzdalību un nākotnes skatījumu. 

Piedāvāju iepazīties ar vienreizējo pieredzi, kuru 2 dienu garumā guva mūsu jaunietes. 

Violeta Adamoviča, 12. klases skolniece

Mums bija liels gods prezentēt savas vērtības Latvijas Valsts prezidentam Raimondam Vējonim.

Iesaistīšanās projektā „Eiropas pēdas Latvijā 2017/2018” man sākās ar piedalīšanos skolēnu konkursā „PATSkaņi vai LĪDZskaņi - MĒS”, kurā skolēniem bija iespēja sev tuvāko vērtību iesaistīt latviešu alfabētā un atainot to radoši. 

Šī gada novembrī mūs uzaicināja uz šī pasākuma nobeigumu, kas notika kā Latvijas mazākumtautību forums. Es ar lielāko prieku atsaucos un esmu ļoti gandarīta par savu izvēli. 

22. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā man bija iespēja ne tikai iesaistīties darba grupas „Jauniešu un paaudžu mijiedarbība” diskusijās, ierosinot savas idejas, bet arī iepazīties ar jauniem cilvēkiem un gūt neaizmirstamas emocijas mazākumtautību kolektīvu koncertā. 

23. novembrī man bija liels gods apmeklēt Rīgas pili, kur darba grupas prezentēja savas idejas Latvijas Valsts prezidentam un Kultūras ministrijas pārstavjiem, kā arī redzēt noslēguma koncertu un degustēt dažādu tautu nacionālos ēdienus.

Paldies Pļaviņu novada ģimnāzijai par iespēju gūt unikālu pieredzi un justies lepnai par mūsu kopīgām vērtībām, kas ir jāsaglabā! 

Līga Vestfāle, 11.b klases skolniece 

Uz šādu pasākumu devos pirmo reizi, tāpēc biju ļoti satraukta.

Man ļoti patika rakstnieces Marinas Kosteņeckas uzruna. Tajā viņa nolasīja “Gandrīz vēstule prezidentam”. Šajā vēstulē bija aprakstīts, ka viņa, maza būdama, tika izsūtīta uz Latviju. Tieši tāpat mūsu prezidents Guntis Ulmanis tika izsūtīts uz Sibīriju. Man iekrita sirdī viņas teiktais, ka “naidu ar naidu neuzvarēsi, to var uzvarēt ar mīlestību.” Tā man ir svarīga atziņa, kas liek domāt par lietām daudz plašāk. 

Šajā forumā es ieguvu jaunu pieredzi un jaunus draugus. Labprāt vēlētos tādā forumā piedalīties vēlreiz.

Agate Mežmale, 11.a klases skolniece 

Jau pagājušajā gadā aizsācies konkurss  "Eiropas pēdas Latvijā" izraisīja daudz pozitīvu emociju, jo runājām par vērtībām.

Foruma laikā aktīvi strādājām grupās pie dažādām tēmām, bet pamattēma bija mazākumtautības. Domāju, ka pie samērā sarežģītām tēmām būs grūti strādāt, taču ņemot vērā, ka tur nebijām tikai mēs, jaunieši, bet gan arī vecāka gājuma cilvēki, tad varējām saklausīt dažādus viedokļus no dažādiem skatu punktiem, kas man ļoti patika. Pieeja darbam bija interesanta, tāpēc tas nebija nogurdinoši, tieši otrādi, gribējās, lai būtu vairāk laika, lai paspētu izskanēt visi viedokļi un domas.

Esmu priecīga, ka esmu ieguvusi šāda veida pieredzi. Šīs divas dienas man sniedza diezgan daudz jaunas informācijas un sapratni par dažādām tēmām. Runājot par vērtībām, guvām pārliecību, ka katrs cilvēks mūsu valstī ir vērtība.  

Anete Bite, 12.klases skolniece 

Projekts "Eiropas pēdas Latvijā" man sniedza jaunu pieredzi vismaz divās jomās - radošajā, jo bija jādekorē savi džemperi, un komunikācijā, jo katrā tikšanās reizē bija jāapspriež aktuālas tēmas. 

Devos uz projekta aktivitāti 2017. gada 31. oktobrī, jo tā piesaistīja manu interesi. Tēma bija par Eiropu, tātad - par mums, jo mēs ESAM Eiropa. Uzskatu, ka tā ir aktuāla tēma ikvienam jaunietim, to pierādīja kuplais dalībnieku skaits katrā tikšanās reizē - gan Jēkabpilī, gan Kašera sapņu fabrikā, gan nesen - Valsts prezidenta rezidencē. Projekts sniedza iespēju ielūkoties neskaitāmās Latvijas jauniešu vērtībās. Ne mirkli nenožēloju, ka piedalījos projektā, jo organizatoriskā puse bija ļoti saplānota.

 

Sergejs Nikaļuks, jaunatnes lietu speciālists