Jaunumi nevalstiskajām organizācijām

Publicēts: 
17.05.2017 - 13:45

Piesakies 11. Saeimas un NVO forumam!

Nevalstisko organizāciju pārstāvji aicināti pieteikties dalībai Saeimas un nevalstisko organizāciju (NVO) forumam, kas šogad norisināsies jau vienpadsmito gadu un notiks 26.maijā Saeimā. Forums notiks trīs paralēlās darba sesijās: Pirmā sesija būs veltīta diskusijai par jaunās nodokļu politikas ietekmi uz sabiedrību. Nodokļu politikai jābūt vērstai uz to, lai Latvijā būtu a) tāds nodokļu tiesiskais regulējums, kas izstrādāts ciešā sadarbībā ar sabiedrības pārstāvjiem, t.sk. NVO, un nodrošina sabiedrības kopējām vajadzībām visatbilstošāko reformu; b) stabila, valstij lojāla un organizēties spējīga pilsoniskā sabiedrība;  c) nodrošināta tādu sociālo pakalpojumu sniegšana, kurus nespēj vai nevēlas sniegt valsts un biznesa sektors, bet kuri ir nepieciešami dažādām sabiedrības grupām, piemēram, cilvēkiem ar invaliditāti, daļēji vai pilnīgi ierobežotu darbspēju, un pakalpojumu sniegšana tādās jomās kā kultūra, tautas sports, veselība un izglītība.

Otrajā foruma sesijā dalībnieki diskutēs par demokrātijas un drošības stiprināšanu Latvijā. Spēcīga pilsoniskā sabiedrība – viens no valsts drošības garantiem. Ikviena indivīda iespējas piedalīties valsts demokrātijas un drošības stiprināšanā. Drošumspējas uzlabojumi Nacionālā attīstības plāna kontekstā. Mediju nozīme valsts drošības uzturēšanā (medijpratība, mediju ombuds). Kultūrizglītība kā nacionālas kultūrtelpas izpratnes veicinātāja un kompetencēs balstīta izglītība, kas ietver pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas elementu. Vispārējā civilā aizsardzība.

Foruma trešā paralēlā sesija būs veltīta sabiedrības iesaistei Eiropas un pašvaldību līmenī. Par arvien biežāk izplatītu praksi gan visā Eiropā, gan Latvijā kļūst pilsoniskās sabiedrības un lēmumu pieņēmēju partnerību veidošana Eiropas Savienības, kā arī atsevišķu novadu vai pilsētu turpmākās attīstības plānu izstrādei  un nacionālo pozīciju saskaņošanai. Kā likumdevējs un NVO var veicināt un aktivizēt pilsoniskās sabiedrības iesaisti Eiropas un pašvaldību līmenī notiekošajos procesos? Ko varam darīt visi kopīgi, lai izmantotu ar varbūtējām pārmaiņām saistītās iespējas? Kas varētu veicināt labās prakses pārņemšanu un plašāku izmantošanu Latvijā? Pēcpusdienā tiks sniegti ziņojumi par katru no sesijām, un visi foruma materiāli pēc pasākuma būs pieejami Saeimas mājaslapā www.saeima.lv. Foruma norisei varēs sekot līdzi tiešsaistē www.saeima.lv. Pieteikties forumam var elektroniski – skatīt http://www.nvo.lv/lv/news/ materiālā “Piesakies 11. Saeimas un NVO forumam!” līdz 22.maijam plkst.17.00. Lūdzam ņemt vērā, ka dalībnieku skaits sesijās ir ierobežots.

Diskutēs par invalīdu biedrību tiesību un interešu aizstāvības jautājumiem

31. maijā Jēkabpils NVO resursu centrs rīko paneļdiskusiju “INVALĪDU BIEDRĪBU TIESĪBU UN INTEREŠU AIZSTĀVĪBAS IESPĒJAS VIDUSDAUGAVAS REĢIONĀ”. Izzināsim invalīdu biedrību kopējās un vienojošās intereses lielāku projektu sagatavošanai. Projekta iestrādnes 2018. gadā NVO fondam. Plānotais laiks – 31.MAIJS PULKSTEN.14.00, Jaunā iela 39i, Jēkabpils. Norises ilgums – līdz 3 stundām. Dalībnieki – invalīdu NVO pārstāvji, valsts un pašvaldību institūciju speciālisti, žurnālisti. Aicināti piedalīties eksperti no Eiropas Pretnabadzības tīkla (EAPN) Latvija, invalīdu un viņu draugu biedrības “Apeirons”, Dobeles invalīdu biedrības. Sagaidāmais no ekspertiem – pieredze par minēto tēmu, diskusijas dalībnieku izteikto priekšlikumu izvērtēšana un ieteikumi projekta izstrādei. Ceram, ka darbīgā gaisotnē izskanēs un tiks apkopoti priekšlikumi, lai izveidotu patiešām interešu vienojošu aizstāvības pasākumu virkni projekta pieteikumam, ko Jēkabpils NVO resursu centrs nākamgad veltīs tieši invalīdu problēmām. Pieteikties var pa tālruni 65220097, 29449622, 29296645, nvoresursi@inbox.lv.

 

Aleksandrs Kalniņš

Jēkabpils NVO resursu centra valdes priekšsēdētājas vietnieks,

paneļdiskusijas moderators