Jēkabpils Agrobiznesa koledžas piedāvājums strādājošo pieaugušo apmācībām

Publicēts: 
04.04.2018 - 15:00

Strādājošo pieaugušo no 25 gadu vecuma apmācības Jēkabpils Agrobiznesa koledžā
 

NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS 36 stundu PROGRAMMĀS:

 

"DATU ANALĪZE UN PĀRSKATU SAGATAVOŠANA” (apmācības Jēkabpilī jūnijā, jūlijā)

Programmas apguves rezultātā tiks iegūtas padziļinātas zināšanas un prasmes: tabulas veidošana, darbs ar tabulas apgabaliem; datu ievadīšana, formatēšana; tabulas noformēšana; darbs ar diagrammas daļām, datu saraksta kārtošana, noteiktu datu atlasīšana, izmantojot datu filtru; starprezultātu un rezultātu iegūšana; formulu auditēšana, datu tabulas aprēķinu apskatīšanai un nepilnību novēršanai; datu tabulas papildināšana, ievietojot datus no ārējiem datu avotiem; datu analīzes veikšana un statistika; apjomīgas datu tabulas vizuļa attēlošana, izmantojot rakurstabulas;  datu uzskaites faila koplietošana ar citiem darbiniekiem un biznesa partneriem.

 

“PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA UN IT DROŠĪBA” (apmācības Jēkabpilī jūnijā, jūlijā)
Programma piedāvā IEVADU tēmā, izvirzot uzdevumus:                                                                    
1. Iepazīties ar fizisko personu datu aizsardzības būtību un terminiem.
2. Pārzināt tiesību aktus personas datu aizsardzībā.
3. Izprast personas datu apstrādes principus.
4. Noskaidrot datu subjekta piekrišanas personas datu apstrādei izpausmes formas un datu subjekta tiesības.
5. Zināt datu apstrādē iesaistīto personu tiesības un pienākumus.
6. Noskaidrot atbildību personas datu aizsardzības pārkāpumu gadījumā.
7. Zināt personas datu nodošanai izvirzītās prasības.
8. Zināt uzraudzības iestādes kompetenci datu aizsardzības jomā.

 

"ĢEODĒZISKO DARBU VEIKŠANAS PAMATI ” (apmācības Barkavā jūnijā)

Programmas apguves rezultātā tiks iegūtas padziļinātas zināšanas un prasmes tēmā: ģeodēzijas pamatjēdzieni, plāns, kontūru/situācijas plāni, topogrāfiskie plāni - kartes, zemes veidi un lielums/ horizontāla virsma, ģeoīds, ģeogrāfiskās koordinātes, mērogi, skaitliskais mērogs, lineārais mērogs, transversiālais mērogs, mērīšana, horizontālo attālumu mērīšana, horizontālo leņķu mērīšana, ierīces mēru veikšanai.

Iesniegumu pieņemšana 12.III – 16.IV:

 • Jēkabpils Agrobiznesa koledžā                                      
  Pirmdienās 9.00 – 13.00                                                
  Otrdienās  12.00 – 17.30                                               
  vai zvanot un vienojoties (27876977 Inārai)   
                
 • Barkavas struktūrvienībā
  darba dienās 8.30 – 17.30
  pusdienlaiks 12.00 – 13.00
  INFO – 26213561 Anitai Juškai