Jūlijs bērnu bibliotēkā

Publicēts: 
02.08.2019 - 15:00

Vasaras karstākais mēnesis jūlijs bērnu bibliotēkā ir aizritējis rosīgs un darbīgs. Kā vienmēr ceturdienās, notika bērnu klubiņa “Sprīdītis” nodarbības, kurās bērni gatavoja pērlīšu rotājumus, gleznoja vasaras ainavas, darināja vasaras tekstīlijas. Jūlija vidū bērnu bibliotēkā notika Bērnu rīts, kurā piedalījās PII “Bērziņš” sagatavošanas grupas bērni. Šoreiz tas bija veltīts bērnu dzejniekam Jānim Baltvilkam. 

Ar dzejnieka sacerētiem dzejoļiem, mīklām, skaitāmāmpantiem un dziesmām mazos bērnus iepriecināja bibliotēkas darbinieces ar saviem palīgiem – aktīvākajiem lasītājiem. Jūlijā bērnu bibliotēka aicināja sākumskolas čaklākos lasītājus un projekta “Grāmatu starts” dalībniekus braukt ekskursijā uz Jēkabpili, kur bērni iepazinās ar dzīvnieku patversmi, Sēļu sētu, kur piedalījās praktiskā nodarbībā par senajiem arodiem, kā arī apskatīja pasaku nama “Butaforija” brīnumaino valstību. Pēdējā mēneša svētdienā bibliotēkā ciemojās projekta “Grāmatu starts” mazie dalībnieki. Četrgadniekiem kopā ar mammām bija iespēja noskatīties teatralizētu uzvedumu par Vinniju Pūku, kā arī pasākuma laikā notika projekta galvenās varones Pūces vārda došanas svētki. Turpmāk bibliotēkas lasītājus sagaidīs Gudrā Pūce.

Vēl tikai viens mēnesis un skola jau klāt. Varbūt kādam vēl nav izlasīta skolotāja ieteiktā grāmata? Bet varbūt kāds vienkārši grib palasīt interesantu grāmatu vai žurnālu? Bērnu bibliotēka gaida ciemos ikvienu lasītāju.

Gunta Grandāne,
Pļaviņu novada bērnu bibliotēka