Karjeras atbalsts Pļaviņu novada jauniešiem

Publicēts: 
07.01.2021 - 11:30

 Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Lai sniegtu atbalstu jauniešiem karjeras izglītībā Pļaviņu novada dome Pļaviņu novada ģimnāzijā īsteno Eiropas Savienību fonda atbalstīto projektu Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Karjeras izglītība skolā ir cieši saistīta ar skolēnu mācību programmas apguvi un nākotnes plāniem. Tā veicina skolēnos nodarbinātībai nepieciešamo prasmju attīstību:

 • karjeras vadības prasmes - individuālās prasmes, kas palīdz izprast, plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt savu iekšējo un ārējo resursu efektīvu izmantošanu dzīves mērķu sasniegšanai,
 • palīdz uzkrāt zināšanas un izpratni par darba pasauli,
 • akcentē nākotnes profesijas saikni ar mācību procesu,
 • veicina sniegto iespēju un resursu izmantošanas un tālākizglītības informācijas meklēšanas prasmes.

Pedagogs karjeras skolotājs skolā:

 • konsultē, informē un izglīto skolēnus,
 • koordinē karjeras izglītības darbu skolā,
 • organizē un īsteno plānotos karjeras izglītības pasākumus,
 • vāc un sniedz informāciju par karjeras iespējām,
 • sniedz atbalstu vecākiem, skolotājiem, skolas vadībai karjeras jautājumos.

 

Skolēniem ir iespēja apmeklēt INDIVIDUĀLĀS KARJERAS KONSULTĀCIJAS.

Ko var iegūt skolēns no individuālajām konsultācijām ar karjeras konsultantu?

 • Labāk apzināt savas intereses, prasmes, iespējas un vērtības;
 • padziļināt izpratni par karjeras izvēli;
 • iegūt labāku skaidrību par rīcības plānu – ko darīt tālāk studiju vai karjeras izvēlē;
 • gūt atbalstu studiju un karjeras lēmumu pieņemšanā;
 • uzzināt, kur meklēt informāciju par studiju iespējām.

 

Pieteikšanās pie pedagoga karjeras konsultanta, rakstot e-klasē vai telefoniski. Iepriekš sazinoties ir iespējamas attālinātas individuālās karjeras konsultācijas.

Kontaktinformācija: pedagogs karjeras konsultants – Ingrīda Bērziņa, tālrunis: 26458034

 

Noderīgas saites:

 

Sevis izzināšana

http://www.profolio.lv/

Karjeras testi, lai iepazītu savas intereses un spējas

www.skillage.eu

Sillage karjeras tests (angļu valodā)

http://www.niid.lv/tests/testi_sakums.htm

7 karjeras izvēles testi

https://dreamfoundation.eu/

Sevis izzināšanas tests

https://www.alberta-koledza.lv/?parent=10000

Dž.Hollanda tests personības tipa noteikšanai karjeras izvēlei

http://www.careerpath.com/

Testi un cita noderīga informācija (angļu valodā)

www.careercenteronline.org

Virtuālais karjeras centrs /e-konsultēšana, e- apmācība, resursi (angļu valodā)

http://www.careertest.net/

Karjeras testi (angļu valodā)

http://www.careerfitter.com/free_test/careerbuilder/

Karjeras tests (angļu valodā)

https://www.quizrocket.com/career-quiz

Karjeras tests (angļu valodā)

https://www.123test.com/career-test/

Dažādi testi sevis (angļu valodā) izzināšanā

https://www.ipersonic.com/test/step1.html

Testi sevis izzināšanā (angļu valodā)

http://www.colorwize.com/index.asp

Dažādi interesanti testi ar krāsu palīdzību (angļu valodā)

http://jobsearch.about.com/od/careertests/a/free-career- tests.htm

Dažādi testi sevis izzināšanai (angļu valodā)

Izglītības un nodarbinātības iespēju pētīšana

 

http://www.niid.lv/

Nacionālā izglītības iespēju datubāze ir interneta vietne, kurā atrodama informācija par Latvijas izglītības iestāžu piedāvātajām izglītības iespējām

 

https://www.prakse.lv/

Sadaļā Studijas alfabēta kārtībā nosauktas studiju programmas, augstskola, studiju veids, ilgums un iegūstamais grāds. Ir pieejams arī meklētājs pēc studiju virziena, izglītības iestādes un tās atrašanās vietas

https://www.uzdevumi.lv/

Sadaļā "Kur mācīties" iespēja izvēlēties informāciju par visu līmeņu studijām un atbilstošām programmām.

www.jaunatne.gov.lv

http://www.jaunatneslietas.lv/

Eiropas Brīvprātīgais darbs

www.iefa.org

Stipendiju meklēšanas iespējas izglītības iegūšanai ārzemēs

Augstākās izglītības iestādes

https://www.izm.gov.lv/lv/augstakas-izglitibas-iestades

 

 

http://www.nva.gov.lv/karjera/

NVA Karjeras pakalpojumi
Karjeras veidošanas jautājumi, Interešu testi jauniešiem un pieaugušajiem, interaktīva karjeras datorspēle, profesiju apraksti (atalgojums, darba apraksts, iespējas, nepieciešamā izglītība u.tml.) un to salīdzināšanas iespēja, augstākās un profesionālās izglītības programmas, kursu datubāze, informācija par darba tirgu un prognozes (informācija pieejama, piereģistrējoties).

 

http://www.izm.gov.lv

Izglītības sistēma, pārskati par izglītību, vispārējā izglītība, profesionālā izglītība, augstākā izglītība

 

http://www.ikvd.gov.lv/

Izglītības  kvalitātes  valsts   dienests
Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) uzrauga normatīvo aktu ievērošanu izglītības jomā, licencē izglītības programmas vispārējā un profesionālajā izglītībā un novērtē vispārējās un profesionālās izglītības kvalitāti, veicot izglītības iestāžu un programmu akreditāciju. IKVD mājaslapā pieejami vispārējās un profesionālās izglītības programmu licenču un akreditācijas reģistri.

http://visc.gov.lv/

Valsts izglītības satura centrs (VISC) Informācija par valsts eksāmeniem un pārbaudes darbiem     un     organizēšanas     kārtību skolās, mācību priekšmetu olimpiādēm, ieteicamā mācību literatūra, informācija par mācību priekšmetu olimpiādēm u.c. profesijas standartu izstrādi un kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādes koordinēšanu.

Karjeras konsultēšana

www.karjera.lu.lv

Latvijas Universitātes karjeras centrs

http://www.jv-kikc.net

Jauniešu un vecāku karjeras informācijas un konsultēšanas centrs

http://www.careercenteronline.org/

Virtuālais karjeras centrs /e-konsultēšana, e- apmācība, resursi

Filmas par karjeras veidošanu “Zaļais pipars”

https://www.youtube.com/watch?v=RyxQPre5pQI https://www.youtube.com/watch?v=OpvCOOzVQnU https://www.youtube.com/watch?v=LVqC0FvyvU4 https://www.youtube.com/watch?v=h6yh82XxKDw

 

Video par personību tipiem

https://www.dacebz.com/sakums37876582?fbclid=IwAR2I4 wrdvRhTWRj7e4hycm5Im0pWKe4R K3Yz1HboUwpjkxZoiGe06lATYR8

 

Tavai karjerai video lekcijas

http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/lat_karjeras_atba lsts/info_mater/

 

 

Pļaviņu novada ģimnāzijas
pedagogs karjeras konsultants
Ingrīda Bērziņa