Karjeras attīstības atbalsta pasākums 8., 10. un 11. klašu skolēniem „Esi līderis karjerā un dzīvē”

Publicēts: 
27.11.2019 - 16:45

Šī gada 20. novembrī ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 8., 10. un 11. klašu skolēniem notika karjeras attīstības atbalsta pasākums „Esi līderis karjerā un dzīvē”.

Personīgās izaugsmes trenere, eksperte mērķu sasniegšanā, SIA „DK Projects” īpašniece un vadītāja, Biznesa augstskolas Turība Uzņēmējdarbības vadības fakultātes komunikācijas virziena prodekāne Daina Einberga vadīja nodarbību – treniņu. Skolēniem bija iespēja apgūt zināšanas un iemaņas, kā būt par savas dzīves līderi un kā savas spējas izmantot līderības prasmju attīstībai. Tā pat tika piedāvāta iespēja izprast un mācīties kā individuālās spējas var palīdzēt mērķtiecīgi plānot un veidot nākotnes karjeru.

 

Pedagogs karjeras konsultants Ingrīda Bērziņa