Karjeras attīstības atbalsta pasākums 9. klašu izglītojamajiem “Ceļā uz karjeru”

Publicēts: 
29.04.2019 - 17:45

Šī gada 26. aprīlī Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, notika karjeras attīstības atbalsta pasākums 9. klašu izglītojamajiem “Ceļā uz karjeru”. Skolēni tika iepazīstināti ar tagadnes un nākotnes darba tirgū pieprasītākajām prasmēm un spējām, Latvijas darba tirgus prognozi, darba spēka pieprasījumu un piedāvājumu dažādās jomās, straujo darba tirgus maiņu, kas prasa elastību un gatavību straujām pārmaiņām nākotnes darba tirgū.

Nodarbības praktiskajā daļā, skolēni veica praktiskus uzdevumus savu spēju, prasmju un talantu pašnovērtējuma veikšanai un plāna sastādīšanai, lai sekmīgi iekļautos nākotnes darba tirgū. Pasākumu vadīja Mg.izgl., stud.Mg.psych. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas psiholoģe, lektore Dace Līcīte un Armands Līcītis – Jēkabpils Agrobiznesa koledžas pasniedzējs – lektors. Paldies Dacei un Armandam par palīdzību izglītojamajiem karjeras lēmumu pieņemšanā!

Ingrīda Bērziņa, pedagogs karjeras konsultants