Kas jāņem vērā bibliotēku apmeklētājiem Pļaviņu novadā

Publicēts: 
21.05.2020 - 11:45

Pļaviņu novada bibliotēkā ar filiālēm pieejamie pakalpojumi:

  • grāmatu un žurnālu izsniegšana abonementā
  • pieeja datoriem ar interneta pieslēgumu
  • maksas pakalpojumi – dokumentu kopēšana, printēšana, skenēšana

            Pļaviņu Bērnu bibliotēkā – tikai grāmatu un žurnālu izsniegšana!

Pieņemot lēmumu apmeklēt bibliotēku, aicinām pirms apmeklējuma zvanīt vai rakstīt, piesakot apmeklējumu un informējot bibliotekāru par vajadzīgajām grāmatām vai žurnāliem, kurus plānojat lasīt. Tāpat lūdzam sazināties ar bibliotēku, ja plānojat kopēt, izdrukāt vai skenēt dokumentus, piesakot iespējamo apmeklējuma laiku. Tāpat lūdzam rīkoties, ja esat iecerējuši izmantot bibliotēkas datorus ar interneta pieslēgumu, jo apmeklējuma pieteikums palīdzēs regulēt apmeklētāju plūsmu, atbilstoši sanitārā protokola nosacījumiem bibliotēku darbībai Covid-19 izplatības laikā.

Saziņai ar bibliotēkām lūdzam izmantot tālāk norādītos tālruņus un e-pastus:

Pļaviņu novada bibliotēka

t. 28670664, e-pasts: biblioteka@plavinas.lv

Pļaviņu Bērnu bibliotēka

t. 26519888, e-pasts: plavinuberni@inbox.lv

Gostiņu bibliotēka

t. 65133063, e-pasts: daina.vikle@plavinas.lv

Klintaines pagasta bibliotēka

t. 29485573, e-pasts: alita.klusa@plavinas.lv

Vietalvas pagasta bibliotēka

t. 29420733, e-pasts: santa.rimeike@plavinas.lv

Aiviekstes pagasta bibliotēkas lietotāji aicināti izmantot Pļaviņu novada bibliotēkas pakalpojumus! No Aiviekstes pagasta bibliotēkas saņemtie iespieddarbus lūdzam nodot Pļaviņu novada bibliotēkā! Bibliotēka pagaidām slēgta, līdz tiks atrasta iespēja aizvietot prombūtnē esošos darbiniekus.

Tāpat kā līdz šim tie bibliotēku lietotāji, kuri ir saņēmuši autorizācijas rīkus, aicināti pasūtīt vajadzīgos izdevumus Aizkraukles reģiona publisko un skolu bibliotēku e-katalogā. Lietotāji, kuri katalogā ir autorizējušies, var arī pagarināt izsniegto iespieddarbu lietošanas laiku

Pakalpojumam "Pieeja datoram ar interneta pieslēgumu" tiek ierobežots izmantošanas laiks – 15 minūtes. Aicinām izmantot publiskos datorus tikai lietišķām vajadzībām! Pie datoriem visās novada bibliotēkās tiek apkalpoti tikai pieaugušie!

Jums ir jārēķinās, ka pirms datora izmantošanas bibliotēku darbinieki lūgs veikt obligātu roku mazgāšanu vai dezinfekciju ar speciālu šķidrumu. Šāda iespēja tiks piedāvāta arī pēc darba pie datora un iespējamās saskares ar citām virsmām, ienākot bibliotēkā.

Lasītāju atnestās grāmatas un žurnāli tiek novietoti karantīnā uz 72 stundām un tikai tad izsniegti nākošajam lasītājam.  Grāmatu vāki tiek apstrādāti ar dezinficējošu šķidrumu, lai novērsu inficēšanās iespēju.

Bibliotēkas apmeklējuma laikā ir strikti jāievēro sociālā distancēšanās – 2 metri starp apmeklētājiem. Lai to nodrošinātu, ir jāņem vērā, ka katrā no novada bibliotēkām vienlaicīgi varēs uzturēties ne vairāk kā divi (2) apmeklētāji.

Atgādinām, ka bibliotēkas apkalpo tikai reģistrētus lietotājus! Bibliotēkas lietotājam ir jārēķinās, ka konstatējot bibliotēku kā iespējamo infekcijas avotu, jūsu personas dati (vārds, uzvārds, telefona numurs un adrese) tiks nodoti epidemiologiem varbūtējā infekcijas avota noskaidrošanai.

Lasītavu pakalpojumi – darbs ar uzziņu literatūru, periodikas lasīšana uz vietas pagaidām apmeklētājiem nebūs pieejami

Aicinām ievērot, ka bibliotēkā drīkst uzkavēties ne ilgāk kā 15 minūtes!

Rūpēsimies par savu un līdzcilvēku drošību un veselību!

 

Informāciju sagatavoja 

Pļaviņu novada bibliotēkas vadītāja

Ineta Grandāne