Klintaines bibliotēka lepojas

Publicēts: 
03.01.2020 - 10:00

Lai zeme nav apklāta ar baltām sniega sagšām, ir aizvadīts 2019. gads  un sagaidīts 2020. gads: ar laba vēlējumiem, ar apstāšanos no straujā ikdienas skrējuma, lai pavērtos zvaigžņotās debesīs,  izvērtētu aizejošo gadu un pasapņotu, kāds būs 2020. gads.

Klintaines pagasta bibliotēkai 2019. gads bijis kārtējais darbīgais un Stukmaņu vārda daudzināšanas gads, tādejādi neļaujot tā izzušanu no vietējās kopienas atmiņām.

2019. gadā ikvienam Klintaines bibliotēkas apmeklētājam bija iespēja piedalīties pasākumos un iepazīties ar bibliotēkas veidoto izstāžu saturu: “Stukmaņu Sofijas skolai 165”, “21. gs. Bormaņu mājas saimnieks Ē. Auzāns”, “Sibīrija- ceļš uz nezināmo pirms 70 gadiem”, “Savs Dainu kodekss arī Stukmaņiem”, “Leimaņu dzimta no Stukmaņiem”, “Tas notika šeit (Literārās taka izveide par četriem Latvijas dižgariem, kas atstājuši kultūrvēsturiskā mantojuma pēdas Klintaines pagastā)”,” I. Pitjukevičai 70”, “Stukmaņu kultūras biedrība 135”, “Z. Vilcānei 80”, u.c.

Sadarbība: viens  no Klintaines bibliotēkas attīstības un publicitātes stūrakmeņiem. Bibliotēka var lepoties, ka sadarbojas ar novadpētniecības entuziastu J.I. Padedzi. Pateicoties viņam, Kokneses kultūras centrā 2019. gada 27. aprīlī tika cildināts stukmanietis,  komponists, ērģeļnieks, gleznotājs, rakstnieks  Kārlis Martinovskis un Klintaines bibliotēkā izveidota novadpētniecības mape “Kārlis Martinovskis”.   Bibliotēka lepojas, ka pensionāru apvienība “Daugavas rīts” un Pļaviņu novada ģimnāzijas 12. klases skolēni apmeklēja pasākumu “Mūsu pienākums atcerēties deportācijas”. Bibliotēka lepojas, ka  ir iespēja īstenot projektu “Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Pļaviņu novada Klintaines pagastā” (sadarbības partneri biedrība “Klintaines Dzirnas” un Klintaines senioru grupa).

Bibliotēka lepojas, ka…, šo sarakstu varētu turpināt, pasakot paldies ikvienam Klintaines bibliotēkas lietotājam - gan tam, kas lasa grāmatas, gan tam, kas maksā ikmēneša maksājumus, gan tam, kas prasa padomu iesniedzot pieteikumu maksājumiem Lauku atbalsta dienestā, gan tam, kas atvedis makulatūru, gan tam, kas iegriezies bibliotēkā pēc uzziņas vai vienkārši, lai parunātu.

Kāds būs Klintaines bibliotēkas 2020. gads? Galvenokārt, atbildīgs! Atbildīgs, lai bibliotēkas apmeklētājiem joprojām būtu pieejami līdzšinējie sniegtie pakalpojumi un maija mēnesī, lai bibliotēka tiktu akreditēta, atkārtoti iegūstot vietējās nozīmes bibliotēkas statusu.

 

Šodien ir vienalga,

Vai pulksteņi ir no zelta vai sudraba,

Galvenais, lai tie mērītu precīzi

Mūsu labo nodomu, lielo darbu

Un jauno cerību stundas.

                     /Māris Čaklais/

 

Veiksmi un izdošanos 2020. gadā!

 

Alita Kluša

Klintaines bibliotēkas vadītāja