Klintaines pagasta sieviešu vokālajam ansamblim “Dzirnas” - 20