Kontaktinformācija kapu pārziņa atvaļinājuma laikā (01.11. - 14.11.)