Krietnāko Zemgales uzņēmumu vidū – PKS “Bites”

Publicēts: 
03.12.2018 - 09:45

30. novembrī Rundāles pilī Zemgales Plānošanas reģions (ZPR) un tā struktūrvienība Uzņēmējdarbības centrs trešo reizi organizēja krietnāko uzņēmēju godināšanu.

Visas 22 reģionā ietilpstošās pašvaldības izraudzījās vienu titula “Gada uzņēmējs Zemgalē 2018” cienīgu ieguvēju. Pļaviņu novada dome šai atzinībai nominēja Vietalvas piensaimnieku kooperatīvo sabiedrību “Bites”. Šobrīd kooperatīvā ir 36 biedru, bet no tiem 23 aktīvi ražotāji un piena piegādātāji,  kuru govju skaits ir ap pusotra simta.

Visas saimniecības, kuras ir apvienojušās PKS ”Bites”, ir ģimenes saimniecības. Tas nozīmē, ka no veiksmīgas kooperatīva darbības ir atkarīgas daudzas novada ģimenes. Un tieši šīs ģimenes – lauku apsaimniekotājas veido to patiešām brīnišķīgo Latvijas lauku vidi un ainavu, kurā mums ir tā laime dzīvot, un kuras dēļ mūs apskauž ārzemnieki.  Kooperatīva “Bites” valdes priekšsēdētāja saka: „Vietalvas pagastā ir čakli zemnieki, kuri varbūt dažreiz nevar “savilkt galus kopā”, bet viņiem piemīt darba spēks, darba spars un izturība. Viņi tiešām grib turpināt strādāt laukos un attīstīt piensaimniecību savā pagastā”.

Balva “Gada uzņēmējs Zemgalē 2018” pasniegšanas svinīgajā pasākumā piedalījās Pļaviņu novada domes priekšsēdētājs Aigars Lukss, PKS “Bites” valdes priekšsēdētāja Biruta Pudniece un Pļaviņu novada domes uzņēmējdarbības attīstības speciāliste Elita Kaņepēja.

Atzinību “Gada uzņēmējs Zemgalē 2018” var saņemt vidējo un mazo uzņēmumu īpašnieki, kuru uzņēmums reģistrēts vai veic saimniecisko darbību konkrētās pašvaldības teritorijā. Turklāt pretendentiem nedrīkst būt nodokļu vai nodevu parādu, kā arī pārkāpumu darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā. Pārējie kritēriji ir: uzņēmuma darbības pozitīvā ietekme uz novada vai pilsētas, kā arī reģiona ekonomisko izaugsmi un sociālo problēmu risināšanu, videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanas veicināšana, dalība vietējā vai ārzemju tirgū, radošums uzņēmumā un sabiedriskā aktivitāte.

Starp nominētajiem titula ieguvējiem ir Zemgalē pazīstami lauksaimnieki, dārzkopji, mežsaimniecības, kokapstrādes, pārtikas rūpniecības, metālapstrādes un viesmīlības pārstāvji, gan ēdināšanas un citu pakalpojumu sniedzēji. Ar ZPR un pašvaldību finansiālu atbalstu visi uzņēmumi saņēma īpaši darinātas piemiņas zīmes, Atzinības rakstus un naudas balvas.  

 

Sanita Kitajeva