Ķūģu kapsētā uzstādīts informatīvs stends

Publicēts: 
31.10.2019 - 14:00

2018. gadā Pļaviņu novada pašvaldības finansēto projektu konkursā iedzīvotāju grupa pieteica projektu “Informatīvā stenda izveidošana un uzstādīšana Ķūģu kapos”. Konkursā tika saņemts pašvaldības finansējums 700 EUR apmērā.

Projekta īstenošanas laikā tika apkopota un informatīvajā stendā izvietota informācija par 17 nozīmīgiem cilvēkiem Aiviekstes pagastā un viņu lomu novada un valsts vēsturē. Aiviekstes pagasta Ķūģu kapsētā apglabāti izcili pedagogi, pagasta vadītāji, kultūras darbinieki, mežkopji, kalēji, zemnieki… Daudzi jo daudzi, kas par spīti dažādām varām un politiskām ideoloģijām, ir godprātīgi darījuši savu darbu.

Informatīvais stends tapis sadarbībā ar Vizuālās reklāmas un drukas darbnīcu “V-print”. Tā atklāšana notika gadskārtējā mirušo atcerei veltītajā svecīšu vakarā 5. oktobrī.

Projekta īstenotāji pateicas tuviniekiem, kuri dalījās savās atmiņās un sniedza iespēju ielūkoties ģimenes foto albumos, kā arī visiem – kaimiņiem, darba kolēģiem, draugiem, bibliotekārēm Inetai Grandānei un Vitai Silvestrovai –, kuru sniegtais atbalsts palīdzēja labāk apzināt un iepazīt pētāmos cilvēkus.

Vissirsnīgākais paldies vēstures skolotājai Ivetai Krastiņai, kura ziedoja savu laiku, lai mums bez jebkādas atlīdzības palīdzētu projektu īstenot, vācot informāciju, braucot pie iedzīvotājiem, apkopojot informāciju! Paldies par nesavtīgo darbu un sadarbību daudzu gadu garumā! Bez Ivetas darbs nebūtu padarīts tik kvalitatīvi. Paldies!

 

Giedre Zvirgzdiņa,
Projekta grupas vārdā,
Aiviekstes pagasta pārvaldes vadītāja