Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Pļaviņu novada Klintaines pagastā

Publicēts: 
30.10.2019 - 11:45

Biedrība “Klintaines Dzirnas” septembra sākumā saņēma lēmumu, ka Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis Aizkraukles partnerībā iesniegto projektu “Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Pļaviņu novada Klintaines pagastā Nr. 19-04-AL08-A019.2203-000005.

Projekta mērķis - Klintaines pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma identificēšana, dokumentēšana, filmēšana, popularizēšana, saglabāšana.

Projekts notiek Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros un tā īstenošana jau sākusies:

  • Iegādāts videokameras un portatīvā datora komplekts par kopēju summu euro 2193.43, t.sk., Pļaviņu novada pašvaldības līdzfinansējums euro 218.90, biedrības “Klintaines Dzirnas” līdzfinansējums euro 4.43 un ELFLA atbalsts euro 1970.10. 

       

  • 15.11.2019. Klintaines pagasta pārvaldes telpās „Kūlīši” sadarbībā ar Klintaines pagasta sieviešu vokālo ansambli “Dzirnas” notiks pasākums “Viena tauta- viena dziesma”. Ar ansambļa “Dzirnas” dalībnieku dziesmu, fotogrāfiju un stāstījuma palīdzību aizceļosim uz XV Latviešu Dziesmu un deju svētkiem Toronto Kanādā.

Alita Kluša,
biedrības “Klintaines Dzirnas” valdes locekle