Labo darbu laiks pirmsskolas izglītības iestādē “Jumītis”

Publicēts: 
07.01.2021 - 13:15

Šī gada 6. janvārī PII “ Jumītis” darbinieki ar kolektīva un bērnu saziedotajām lietām devās uz Jēkabpils dzīvnieku patversmi. Lai gan arī bērni bija izteikuši vēlēšanos klātienē redzēt dzīvniekus patversmē, valstī noteikto ierobežojumu dēļ no šīs ieceres nācās atteikties.
Pagājušā mēneša tēmas ietvaros veidojām un nostiprinājām izpratni par tādām vērtībām un tikumiem kā dzīvība, līdzcietība, līdzjūtība un atbildība. Šodien tēmu noslēdzām ar vēlējumu un apsveikumu grāmatiņas izgatavošanu dzīvnieku patversmes darbiniekiem - katrs zīmējums, ko bērni radīja, pauda apgūto: līdzjūtību, iejūtību un rūpes.
Mēs no sirds novēlam katram dzīvniekam savu cilvēku draugu un mājas, kurās ir gan ēdiens, gan siltums!
Būsim atbildīgi par tiem, kurus pieradinām un mācīsim to arī saviem bērniem!

Pateicamies par sadarbību visiem, kas iesaistījās mūsu idejas realizēšanā!
 

Metodiķe Dace Niedra