Latvijas, lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kamera aicina pieteikties uz bezmaksas mācību kursu Latvijā un Polijā “Mazo saimniecību pastāvēšanas iespēja”!

Publicēts: 
28.11.2019 - 09:45

Mācību kursam pieteikties tiek aicinātas fiziskas un juridiskas personas, kuras iesaistītas lauksaimniecības, pārtikas ražošanas (izņemot zivsaimniecību) vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības vai meža zemes īpašniekus vai tiesiskos valdītājus vai to pārstāvjus.

Programma apskatāma Latvijas, lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kamera mājas lapā https://agrichamber.lv/kooperacija-mazo-saimniecibu-pastavesanas-iespeja-2/

 

Tūrisma, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Rasa Siliņa