Latvijas Tautas frontes dalībnieku atmiņu stāsti Pļaviņās

Publicēts: 
10.10.2018 - 15:00

Šī nedēļa iezīmējas Latvijas Tautas frontes (LTF) 30. gadskārtas zīmē, apvienojot Atmodas laika aktīvistus, vienkāršus cilvēkus, kuri uzdrošinājās, cerēja un ticēja Latvijas atdzimšanai. Gaisā virmoja un brieda pārmaiņu laiks, sabiedrība modās, iztaisnoja muguras un sajuta savu spēku, mērķis vienoja visus. Veidojās LTF atbalsta grupas, nodaļas visā Latvijā.

Arī Pļaviņu iedzīvotāji nepalika vienaldzīgi un aktīvi iesaistījās šajā mūsu tautai nozīmīgajā kustībā. Pļaviņu novada bibliotēka 9. oktobrī aicināja bijušos Pļaviņu novada tautfrontiešus un atbalstītājus uz atmiņu stāstu pēcpusdienu “Mums nav, kur atkāpties”. Kopā esot un daloties atmiņās, veidojās interesants atmiņu stāsts.

Pļaviņu LTF nodaļas vadītājs Mārtiņš Siliņš ar sev raksturīgo humoru stāstīja par 1988. gada 16. septembra Dzejas dienu sarīkojumu, kurā viešņas dzejnieces Andas Līces personības un dzejas radītajā gaisotnē radās doma par LTF atbalsta grupu veidošanu Pļaviņās. Tā radās vairākas LTF atbalsta grupas Pļaviņu uzņēmumos un iestādēs, kā arī Aiviekstes, Klintaines un Vietalvas ciemos. 1988. gada 2. oktobrī notika atbalsta grupu sapulce, kurā oficiāli tika nodibināta LTF Pļaviņu nodaļa.

Sarmīte Stakle un Staņislava Kalniņa (toreiz – Pļaviņu jauktā kora vadītāja) stāstīja par Pļaviņu koristu iespēju piedalīties vēsturiskajā Mežaparka manifestācijā. Kora dalībniekiem tas bija neaizmirstams laiks, jo koris 1988. gadā svinēja savu simtgadi.

Īpašs stāsts arī Pēterim Knēģerim no Vietalvas, kurš šogad 8. oktobrī piedalījās starptautiskajā konferencē „Latvijas Tautas fronte par neatkarīgu un demokrātisku Latviju. LTF – 30” Rīgā. Savs stāsts, neesot Tautas frontes biedram, bija vēsturniekam Andrim Rūtiņam.

LTF jubilejas konferencē Rīgā aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis teica: “Vēsturi nevar atkārtot, bet to var un vajag atgādināt.” Katram ir savs skatījums, pārdzīvojumi un tieši tāpēc tiem ir vērtība un neatkārtojamība, paliekoša vieta mūsu kopējā atmiņā. Paldies Astrīdai un Mārtiņam Siliņiem, Sarmītei un Vilim Staklēm, Valijai un Jānim Lašiem, Staņislavai Kalniņai, Andrim Rūtiņam, Pēterim Knēģerim, Lidijai Kozlovai, Andrim Gudiņam, Ritai Neimanei, Antrai Galiņai par jūsu nesavtību, dziļo patriotismu, drosmi un to, ka nepalikāt vienaldzīgi!

Novada bibliotēka izsaka pateicību Vietalvas pagasta pārvaldniecei Ritai Zaharānei par sniegto atbalstu, lai atmiņu stāstos varētu dalīties arī vietalvieši.

Iveta Gureviča, Pļaviņu novada bibliotēka

Inetas Grandānes fotogrāfijas