Latvijas valsts simtgadei veltītais svinīgais pasākums Pļaviņu novadā

Publicēts: 
17.11.2018 - 22:45

17. novembrī Pļaviņu novada kultūras centrā notika Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai veltīts svinīgs pasākums. Pasākumā godināti Pļaviņu novada domes apbalvojumu un pateicības rakstu saņēmēji, amatiermākslas kolektīvu vadītājiem pasniegti pateicības raksti par ieguldījumu Dziesmu un Deju svētku radīšanā.

Šogad apbalvojums “Goda novadnieks” piešķirts Staņislavai Kalniņai par ilggadēju radošu darbu, izciliem valsts mēroga panākumiem un mūža ieguldījumu kora tradīciju kopšanā un saglabāšanā Pļaviņu novadā, liekot Pļaviņu vārdam izskanēt Latvijā un ārpus valsts robežām un radot mīlestību pret mūziku daudzās paaudzēs

Apbalvojumu “Gada cilvēks Pļaviņu novadā 2018” saņēma Astrīda Davidova par pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu, organizējot Latvijas simtgades pasākumus Pļaviņu novadā un koordinējot Pļaviņu novada amatiermākslas kolektīvu dalību XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos, un par Pļaviņu novada iedzīvotāju iesaistīšanu valsts mēroga notikumos.

Pateicības raksti piešķirti:

Silgai Stučkai - par Latvijas Valsts simtgades darba grupas vadīšanu Pļaviņu novadā un pasākumu organizēšanu, radošām idejām un to īstenošanu, par skolēnu patriotisko audzināšanu un iesaistīšanu Valsts svētku pasākumos.

Ritai Ginaitei - par nesavtīgu un brīvprātīgu darbošanos līdzcilvēku labā, par aktīvu atbalstu novada kultūras un sabiedriskās dzīves norisēs.

Alitai Klušai - par ieguldījumu novadpētniecībā, Klintaines pagasta vēstures izpētē un Klintaines pagasta bibliotēkas iesaistīšanos Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības izstādē “Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai” un par Pļaviņu novada vēstures popularizēšanu Latvijā.

Vilnim Mironovam - par sentēvu tradīciju saglabāšanu, kopšanu un popularizēšanu Pļaviņu novadā, brīvprātīgo darbu, aktīvu iesaistīšanos novada sabiedriskajā dzīvē, patriotisma veicināšanu novadā un novada senioru iedvesmošanu.

Ingai Īvānei - par ilggadēju darbu uzņēmumā SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”, atbildīgu attieksmi pret darba pienākumiem, laipnību un atsaucību pret apmeklētājiem un kolēģiem, ieguldījumu  kolektīva saliedēšanā un uzņēmuma darbā.

Pateicības rakstus par ieguldījumu Dziesmu un Deju svētku radīšanā saņēma Ineta Reitere, Jānis Reiters, Diāna Austra - Vaice, Sigita Vilkaplātere, Inga Rubīna-Kalviša, Agita Lindenberga.