Lauksaimniekiem jūlijā

Publicēts: 
05.07.2019 - 12:15

Lauksaimniekiem jūlijā

Lauka diena interesentiem lopkopībā

LLKC sadarbībā ar z/s “Ramanīši”, biedrību ” Zemnieku federācija” un AREI aicina apmeklēt demonstrējuma lauka dienu par slaucamo govju ganību sistēmām. Lauka diena notiks 16. jūlijā divās daļās. No plkst. 11.00 līdz 16.00 lauka diena notiks zemnieku saimniecībā “Ramanīši” (adrese - Lielie Anspoki, Saunas pagasts, Preiļu novads).

Pasākuma laikā būs iespēja uzzināt par kvalitatīvu daudzlauku ganību sistēmu nozīmi lopkopībā, ganību infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanas ieteikumiem. Saimniecības īpašniece dalīsies ar savu pieredzi.

Papildu informācija un pieteikšanās: Zita Briška, LLKC Preiļu konsultāciju biroja lopkopības konsultante, e-pasts zita.briska@llkc.lv, tālr. 29458781.

Lauka diena par augu maiņas nozīmi bioloģiskajā lauksaimniecībā

LLKC aicina apmeklēt demonstrējuma lauka dienu par augu maiņas nozīmi graudaugu un tauriņziežu audzēšanā bioloģiskajā lauksaimniecībā. Lauka diena notiks 9. jūlijā Madonas novada Liezēres pagasta z/s “Vidus Stukules”. Sākums plkst. 11.00 Liezēres pagasta viesu mājā “Linkas dīķi”.

Lauka dienā varēs iegūt informāciju par agrotehniskajiem pasākumiem graudaugu un tauriņziežu audzēšanā, it īpaši par problēmnezālēm bioloģiskajā lauksaimniecībā un to ierobežošanas iespējām ar agrotehniskiem paņēmieniem. Seminārā piedalīsies AREI vadošā pētniece Priekuļu pētniecības centrā Līvija Zariņa un “Horsch Maschinen GmbH” rūpnīcas pārstāvis Rihards Šņepsts. Tiks apspriestas aktualitātes sējuma struktūras sastādīšanā bioloģiskā lauksaimniecībā un kaitīgo organismu ierobežošanā. Notiks demonstrējuma lauka apskate, un būs iespēja uzzināt saimniecības pieredzi bioloģiskajā saimniekošanā un graudaugu audzēšanā, kā arī praktiski atpazīt kviešu slimības un kaitēkļus.

Papildu informācija un pieteikšanās: Anita Brosova, LLKC Madonas konsultāciju biroja augkopības konsultante, e-pasts anita.brosova@llkc.lv; tālr. 22006859.

Lauka diena par ziemas kviešu audzēšanu ar dažādu augsnes apstrādes tehnoloģiju

LLKC sadarbībā ar zemnieku saimniecību “Lejas Jērāni”, Latvijas Zemnieku federāciju un AREI aicina apmeklēt demonstrējuma lauka dienu par dažādu augsnes apstrādes tehnoloģiju salīdzinājumu graudaugu bezmaiņas sējumos slimību un kaitēkļu ierobežošanai.

Lauka diena notiks 10. jūlijā plkst. 11.00 z/s “Lejas Jērāni” Jēkabpils novada Dunavas pagastā. Lauka dienā varēs novērtēt demonstrējuma lauku, kurā iesēti ziemas kvieši ar atšķirīgu augsnes apstrādi. Būs iespēja uzzināt par demonstrējuma rezultātiem 2018. gadā un ierīkoto demonstrējumu 2019. gadā, iegūt informāciju par agrotehniskajām prasībām minimālajā augsnes apstrādē, augsnes auglības uzturēšanu, kā arī iepazīties ar lauksaimnieku pieredzi bezaršanas tehnoloģiju pielietošanā.

Papildu informācija un pieteikšanās: Anita Putka, LLKC Jēkabpils nodaļas lauku attīstības konsultante, e-pasts anita.putka@llkc.lv; tālr. 26511269.

Lauksaimnieki par atbilstošās platības ha var iegādāties marķēto dīzeļdegvielu

Dienests ir pieņēmis lēmumu par lauksaimniecības produkcijas ražotājam piešķirto marķētās dīzeļdegvielas kopējo daudzumu kārtējam saimnieciskajam gadam. No 2019. gada 1. jūlija līdz 30. novembrim var iegādāties ne vairāk kā 90 % no kopējā piešķirtā degvielas daudzuma.

Šogad dīzeļdegvielas saņemšanai ir pieteikušies 17 310 lauksaimnieki. Dīzeļdegvielu var izmantot pašpārvadājumiem un traktortehnikā vai lauksaimniecības pašgājējmašīnās.

Līdz šā gada 30. novembrim dienests atkārtoti vērtēs lauksaimniecības produkcijas ražotāja atbilstību prasībām, lai saņemtu degvielu. Tiks ņemta vērā Valsts ieņēmumu dienestā iesniegto gada ienākumu deklarācija vai uzņēmuma gada pārskats, kā arī šo dokumentu precizējumi, kas iesniegti līdz 30. septembrim.

Lauksaimniekiem piešķiramo dīzeļdegvielas daudzumu nosaka, ņemot vērā audzējamo kultūru:

  • augkopība - 100 l / 1 ha,
  • augļkopība, ogulāji un dārzkopība - 130 l / 1 ha,
  • zālāju platības, ja tiek nodrošināts minimālais lauksaimniecības dzīvnieku blīvums vismaz 0,5 nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru (bioloģiskajās saimniecībās blīvums vismaz 0,4 nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru) - 130 l / 1 ha,
  • zālāju platības dzīvnieku barības primāram ražotājam, kam Lauksaimniecības datu centrā nav reģistrēts ganāmpulks, novietnes un lauksaimniecības dzīvnieki - 60 l / 1 ha,
  • zeme zem zivju dīķiem - 60 l / 1 ha,
  • citas kultūras un platības, kuras ir deklarētas un apstiprinātas vienotā platību maksājuma saņemšanai, - 60 l / 1 ha.

2019./2020. saimnieciskajā gadā dīzeļdegvielu ar samazināto akcīzes nodokļa likmi nepiešķir grūtībās nonākušiem lauksaimniecības produkcijas ražotājiem.

Izmaksāts valsts atbalsts biškopjiem

Lauku atbalsta dienests izmaksājis valsts atbalstu biškopības produktu ražotājiem. Par vienu bišu saimi tika izmaksāti 5,8 eiro, kopējais 2019. gadā pieejamais finansējums ir 300 tūkstoši eiro. Ir atbalstītas 50 377 bišu saimes.

Ir pieaudzis atbalstam pieteikto bišu saimju skaits, taču valsts piešķirtā atbalsta summa ir mazāka, nekā tā bija iepriekšējā gādā. Līdz ar to atbalsta summa par vienu bišu saimi šogad ir mazāka. Atbalsts tiek izmaksāts valsts atbalsta pasākuma “Atbalsts biškopības nozarei” ietvaros.

Atbalstu var saņemt tie biškopības produktu ražotāji, kuriem iepriekšējā gada 1. novembrī ir vairāk nekā 29 bišu saimes, kas nav bioloģiski sertificētas, stropi ir atbilstoši marķēti, saimes reģistrētas Lauksaimniecības datu centrā, saimnieki ir reģistrējušies Pārtikas un veterinārā dienesta reģistrā un saimniecībai ir atbilstoši ieņēmumi.

LDC atgādina!

Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē ar atskaites datumu 2019. gada 1. jūlijs ir jāiesniedz no 1. līdz 31. jūlijam. Ziņas jāsniedz tikai par mājputniem, trušiem, kažokzvēriem, akvakultūrām un citu sugu dzīvniekiem (staltbriežiem, dambriežiem, baltastes un melnastes briežiem, stirnām, kamieļiem, lamām, alpakām). Ja ganāmpulka dzīvnieki atrodas vairākās novietnēs, tad pārskats ar attiecīgo atskaites datumu jāiesniedz par visām novietnēm! Ar šo pārskatu ziņas nav jāiesniedz par individuāli apzīmējamiem dzīvniekiem (zirgiem, liellopiem, aitām, kazām), kā arī par cūkām un bišu saimēm (par bišu saimēm dati jāsniedz uz 1. maiju un 1. novembri).

Pašpatēriņa cūku kopsavilkums par 2019. gada pirmo pusgadu jāiesniedz no 2019. gada 1. līdz 31. jūlijam. Pašpatēriņa cūkām ziņojums iesniedzams mēneša laikā pēc cūku pirmreizējās ievietošanas novietnē un turpmāk reizi pusgadā līdz 31. janvārim un 31. jūlijam. Cūku kustība obligāti jāpaziņo ar pārvietošanas deklarāciju.

Valsts augu aizsardzības dienests BRĪDINA!

Biocīdi nav paredzēti lietošanai kaitēkļu ierobežošanai uz augiem!

Atsākoties dārzu darbu sezonai, aktivizējušās dažādas sociālo tīklu tematiskās domubiedru grupas, kurās tiek ieteikts kultūraugu kaitēkļu apkarošanai izmantot biocīdus – plašāk ieteiktie ir “Neostomazāns” un “Cobra”.

“Neostomazāns” ir veterinārijā izmantojams preparāts ārīgai lietošanai zirgiem, suņiem un kaķiem – mušu, blusu, ērču un utu invāzijas novēršanai un ārstēšanai, kā arī aitu, cūku, trušu un liellopu novietnēs kā izsmidzināmo līdzekli pret mušām.

“Cobra” ir aerosols rāpojošu (skudras, blusas, prusaki, zirnekļi) un lidojošu (mušas, odi, lapsenes, kodes) kukaiņu apkarošanai iekštelpās un brīvā dabā.

“Neostomazāna”, “Cobras” un citu biocīdu sastāvā ir bīstamas ķīmiskas vielas, un, lietojot šos preparātus neparedzētam mērķim, piemēram, augu apstrādei, sekas var būt neprognozējamas gan videi, gan - jo īpaši - cilvēku veselībai. Patērējot uzturā šādi apstrādātus augus, var rasties akūti un hroniski veselības traucējumi. Iespējamās saindēšanās pazīmes uzreiz pēc apstrādātās produkcijas apēšanas - vemšana, caureja un slikta dūša. Savukārt, ēdot šādu produkciju ikdienā, piemēram, dārzeņus visas vasaras garumā, iespējami aknu bojājumi, gremošanas sistēmas traucējumi, var tikt ietekmēta reproduktīvā veselība, pieaug vēža risks utml. Nonākot vidē, šie preparāti var iznīcināt visu dzīvo – gan kaitēkļus, pret kuriem lietots, gan arī derīgos dzīvos organismus (kukaiņus, mikroorganismus, putnus, kuri ēd saindētos kukaiņus un zivis, ja preparāts iekļūst ūdenī). Piemēram, “Neostomazāna” lietošanas instrukcijā ir brīdinājumi, ka tas ir toksisks zivīm un bitēm, to nedrīkst lietot produktīviem dzīvniekiem, un tas nedrīkst nonākt jebkāda veida ūdenstilpnēs.

Augu kaitēkļu apkarošanai atļauts lietot tikai augu aizsardzības līdzekļus, kas šim mērķim Latvijā reģistrēti!

Lai augus pasargātu no kaitīgiem organismiem – slimībām, kaitēkļiem, nezālēm –, iegādājieties tikai Latvijā reģistrētus augu aizsardzības līdzekļus (AAL)! Uz katra AAL marķējuma ir informācija par AAL paredzēto lietojumu, devām un nogaidīšanas laiku līdz ražas novākšanai, produkta fizikāli ķīmiskais raksturojums utt. Informācija, kas atrodama uz marķējuma, nav nejauša, jo katras norādes pamatā ir virkne pētījumu, kas veikti gan laboratorijās, gan lauka apstākļos, lai novērtētu AAL efektivitāti un drošumu.

Katram, kurš pieņem lēmumu lietot kādu ķīmisko AAL, ir jāatceras, ka marķējuma ievērošana nav tikai likumdošanas prasība. Tā vistiešākajā veidā var ietekmēt katru no mums gan fiziski, gan finansiāli. Tādēļ AAL jālieto ar augstāko atbildības līmeni, vienmēr atceroties, ka nepareiza to lietošana var radīt paliekošu negatīvu ietekmi uz apkārtējo vidi, uz mūsu un mūsu bērnu veselību.

Lietojiet AAL atbildīgi, saudzējot vidi, sevi, savus tuviniekus un kaimiņus!

Zemnieku konsultante Inese Eiduka pieņems apmeklētājus Pļaviņu novada domē 19. augustā plkst. 9.00 – 11.00, Klintaines pagasta pārvaldē 21. augustā plkst. 9.00 – 11.00. Laikā no 15. jūlija līdz 16. augustam Inese Eiduka atrodas atvaļinājumā.

Inese Eiduka,
SIA LLKC Pļaviņu novada LAK,
t. 29255047