Laulību iesniegumu var iesniegt elektroniski

Publicēts: 
08.06.2018 - 09:15

No š.g. 1. jūnija iesniegumu laulības noslēgšanai var iesniegt arī elektroniski. Aizpildīta iesnieguma veidlapa jānosūta Dzimtsarakstai nodaļai, kurā vēlas noslēgt laulību (uz oficiālo e-pasta adresi). Iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu (ar laika zīmogu). Abiem laulātajiem jāaizpilda vienu kopīgu iesniegumu, tam jābūt parakstītam ar diviem (abu laulāto) drošiem elektroniskajiem parakstiem.

Iesnieguma veidlapa pieejama ŠEIT. Aizpildāmas visas iesnieguma ailes (izņemot aili par tautību - to var nenorādīt). Dokumenta rekvizītu aili "Līgavaiņa paraksts" un "Līgavas paraksts" neaizpilda.

Pļaviņu novada dzimtsarakstu nodaļas e-pasta adrese: dzimtsaraksti@plavinas.lv. Pārējo Dzimtsarakstu nodaļu elektroniskās adreses pieejamas Tieslietu ministrijas mājaslapā, kā arī katras dzimtsarakstu nodaļas pašvaldības mājaslapā.

Saņemot iesniegumu, Dzimtsarakstu nodaļa pārbaudīs iesniegumā norādīto ziņu atbilstību Iedzīvotāju reģistrā iekļautajām ziņām (ja konstatēs nesakritības, tās pirms iesnieguma pieņemšanas iesniedzējiem būs jānovērš), kā arī pārbaudīs, vai  iesniegums aizpildīts atbilstoši prasībām un samaksāta valsts nodeva. Tikai pēc tam paziņos iesnieguma iesniedzējiem, ka iesniegums laulību reģistrācijai ir pieņemts, t.i. tikai pēc pārbaudes un nesakritību novēršanas tiek skaitīts termiņš, kādā var tikt noslēgta laulība (ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā).

Likumā paredzēts, ka iesniegumu elektroniski var iesniegt pilngadīgi LR pilsoņi un nepilsoņi.

Informācija par elektroniskā paraksta lietošanu vai tā iegūšanu ir pieejama ŠEIT.

Vija Liepiņa