Ledus Daugavā izgājis, plūdu draudi vairs nepastāv