Līdz 14. jūlijam var iesniegt pieteikumus konkursam “Sakoptākais īpašums Pļaviņu novadā”

Publicēts: 
02.07.2019 - 12:00

Ir atkal vasara un pats skaistākais ziedu un darba svētku laiks, kad iekoptās sētas priecē saimniekus un ciemiņus, laiks parādīt tās citiem! Jau vairākus gadus Pļaviņu novada pašvaldība organizē konkursu “Sakoptākais īpašums Pļaviņu novadā”. Konkursa mērķis ir veicināt Pļaviņu novada iedzīvotājos vēlmi dzīvot sakoptā un skaistā vidē, sekmēt novada teritorijas sakopšanu un motivēt novada iedzīvotājus būt atbildīgiem par sava īpašuma sakārtošanu, vairot Pļaviņu novada iedzīvotāju pašapziņu un lepnumu par darbu savā sētā, pagastā, novadā un valstī.

Lai iesaistītu novada iedzīvotājus un uzņēmējus kopīgā darbā - novada vizuālā tēla un atpazīstamības veidošanā - un sekmētu iedzīvotāju un tūristu informētību par skaistākajām novada vietām, kā arī veicinātu pašvaldības un iedzīvotāju sadarbību, aicinām piedalīties konkursā “Sakoptākais īpašums Pļaviņu novadā”!

Sakoptākie īpašumi tiks nominēti šādās grupās: 1) individuālā dzīvojamā māja (ciemats, pilsēta), 2) lauku viensēta (bez saimniecības), 3) lauku sēta, piemājas saimniecība, zemnieku saimniecība (lopkopība, graudkopība utt.), 4) daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, 5) sakoptākais uzņēmums vai sabiedriskais objekts (tirdzniecības, pakalpojumu objekti, baznīcas u.c.).

Komisija novērtēs kopējo iespaidu - tīrību un kārtību īpašumā, īpašuma nosaukuma noformējumu, iebraucamo ceļu, atkritumu savākšanas organizēšanu, zālienu, augu stādījumus un to kompozīcijas, atpūtas vietu iekārtojumu, apkārtējās teritorijas racionālu izmantošanu, zemei pieguļošo grāvju un ceļmalu tīrību, kā arī pārsteigumu jeb dārza savdabīgumu u.c. īpašas pozitīvas pazīmes vai atšķirības.

Konkurss norisināsies laika posmā no šī gada 15. jūlija līdz 15. augustam. Uzvarētāji tiks sveikti valsts svētku sarīkojumā 2019. gada 18. novembrī, kad tiks apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji katrā grupā. Pirmās vietas ieguvējiem - goda plāksne, atzinības raksts, dāvanu karte, otrās un trešās vietas ieguvējiem - atzinības raksts un dāvanu karte. Tāpat tiks pasniegta arī lielā konkursa balva “Daugavas vizbulis” un dažādas veicināšanas balvas.

Iedzīvotāji tiek mīļi aicināti pieteikties dalībai konkursā, aizpildot pieteikumu līdz 14. jūlijam un iesniedzot Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās, vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: dome@plavinas.lv.

Nolikums un pieteikuma veidlapa atrodama ŠEIT vai Pļaviņu novada mājaslapas sadaļā "Pašvaldība", "Iekšējie normatīvie akti".

Dalībniekus var pieteikt arī kāda cita persona ar objekta īpašnieka piekrišanu. Pieteikuma veidlapas var saņemt arī Pļaviņu novada domē, pagastu pārvaldēs, bibliotēkās.

 

Mārīte Baltābola,
Dabas un vides aizsardzības komisijas sekretāre