Līdz 14. oktobrim aicinām pieteikt kandidātus apbalvojumiem “Goda novadnieks”, “Gada cilvēks Pļaviņu novadā 2020” un Pateicības rakstiem

Publicēts: 
01.09.2020 - 14:45

Kā jau tradicionāli ierasts mūsu novadā, 18. novembrī Latvijas Neatkarības proklamēšanas dienai veltītajā svinīgajā pasākumā Pļaviņu novada dome pasniegs apbalvojumus “Goda novadnieks”, “Gada cilvēks Pļaviņu novadā 2020” un Pateicības rakstus.

Apbalvojumi un Pateicības raksti tiks piešķirti saskaņā ar “Pļaviņu novada domes Apbalvojumu un Pateicības rakstu nolikumu” (apsiprināts ar Pļaviņu novada domes 28.09.2017. lēmumu Nr. 10, protokols Nr. 18). Ar Nolikumu aicinām iepazīties šeit vai Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās.

Līdz 14. oktobra plkst. 12.00 aicinām Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā klātienē vai sūtot informāciju uz e-pastu dome@plavinas.lv iesniegt pieteikumus un stāstus par cilvēkiem, kas pašaizliedzīgi darbojušies un snieguši nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā, tā labklājības celšanā,  iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā, kā arī popularizējuši novada vārdu.

Kandidātus Pļaviņu novada apbalvojumu un Pateicības rakstu piešķiršanai var pieteikt Pļaviņu novada domes deputāti, valsts un pašvaldības uzņēmumu un iestāžu, sabiedrisko un politisko organizāciju vadītāji un pilsētas iedzīvotāju grupa - vismaz 10 cilvēki. Pieteikumā jānorāda apbalvojuma kandidāta vārds, uzvārds, ieņemamais amats vai nodarbošanās, dzimšanas datums, darbības, sasniegumu un nopelnu apraksts un motivējums balvas saņemšanai.

Apbalvojums “Goda novadnieks” tiks piešķirts par mūža ieguldījumu vai ilggadēju, izcilu darbu un īpašiem nopelniem Pļaviņu novada labā. Izraugoties apbalvojuma “Gada cilvēks Pļaviņu novadā 2020” saņēmēju, tiks ņemti vērā īpaši nopelni vai izcili sasniegumi jebkurā nozarē pēdējā gada laikā. Pateicības raksti tiks pasniegti cilvēkiem, kas šogad īstenojuši nozīmīgus projektus, pasākumus vai guvuši panākumus novada, reģiona vai visas valsts mērogā.

Tiks izraudzīts viens apbalvojuma “Goda novadnieks” saņēmējs un viens apbalvojuma “Gada cilvēks Pļaviņu novadā 2020” ieguvējs. Pateicības rakstus piešķirs līdz piecām personām.

Pieteikumus vērtēs un apbalvojumu saņēmējus noteiks šim mērķim izveidota komisija.

 

Informāciju publicēšanai sagatavoja

Rasa Siliņa,
Pļaviņu novada domes
Tūrisma, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja