Līdz 15. oktobrim aicina pieteikt apbalvojumiem Goda novadnieks, Gada cilvēks Pļaviņu novadā 2018 un Pateicības rakstiem

Publicēts: 
11.09.2018 - 11:30

Pļaviņu novada dome arī šogad piešķirs apbalvojumus Goda novadnieks, Gada cilvēks Pļaviņu novadā 2018 un Pateicības rakstus.

Līdz 15. oktobrim Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā vai uz e-pastu dome@plavinas.lv tiks gaidīti pieteikumi un stāsti par cilvēkiem, kas pašaizliedzīgi darbojušies un snieguši nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā, labklājības celšanā,  iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā, kā arī popularizējuši novada vārdu.

Apbalvojums Goda novadnieks tiks piešķirts par mūža ieguldījumu vai ilggadēju, izcilu darbu un īpašiem nopelniem Pļaviņu novada labā.

Izraugoties apbalvojuma Gada cilvēks Pļaviņu novadā 2018 saņēmēju, tiks ņemti vērā īpaši nopelni vai izcili sasniegumi jebkurā nozarē pēdējā gada laikā.

Pateicības rakstu saņemšanai aicina ieteikt cilvēkus, kas šogad īstenojuši nozīmīgus projektus, pasākumus vai guvuši panākumus novada, reģiona vai visas valsts mērogā.

Tiks izraudzīts viens apbalvojuma Goda novadnieks saņēmējs un viens apbalvojuma Gada cilvēks Pļaviņu novadā 2018 ieguvējs. Pateicības rakstus piešķirs līdz 5 personām.

Apbalvojumu un Pateicības rakstu saņēmēji tiks sumināti 17. novembrī, Latvijas Neatkarības proklamēšanas dienai veltītajā svinīgajā pasākumā.

Kandidātus Pļaviņu novada apbalvojumu un Pateicības rakstu piešķiršanai var pieteikt Pļaviņu novada domes deputāti, valsts un pašvaldības uzņēmumu un iestāžu, sabiedrisko un politisko organizāciju vadītāji un pilsētas iedzīvotāju grupa - vismaz 10 cilvēki. Pieteikumā jānorāda apbalvojuma kandidāta vārds, uzvārds, ieņemamais amats vai nodarbošanās, dzimšanas datums, darbības, sasniegumu un nopelnu apraksts un motivējums balvas saņemšanai. Pieteikumus vērtēs un apbalvojumu saņēmējus noteiks šim mērķim izveidota komisija.

Ar nolikumu var iepazīties Pļaviņu novada domē un ŠEIT

 

Sanita Kitajeva