Līdz 2. novembrim var pieteikt biznesa idejas konkursam "Es varu būt uzņēmējs!"

Publicēts: 
07.08.2018 - 08:30

Arī šogad Pļaviņu novada iedzīvotājiem ir iespēja piedalīties biznesa ideju konkursā „Es varu būt uzņēmējs!”. Tā mērķis ir sniegt pašvaldības atbalstu fizisku personu biznesa ideju realizācijai,  sekmēt saimnieciskās darbības veicēju veidošanos Pļaviņu novadā un motivēt iedzīvotājus realizēt savas biznesa idejas, radīt jaunus produktus vai pakalpojumus.

Pieteikuma anketa atrodama konkursa nolikumā. Tā jāiesniedz līdz 2018. gada 2. novembra plkst. 15.00 Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa iela 11, Pļaviņās.  Jautājumu gadījumā pretendenti var sazināties ar Pļaviņu novada domes uzņēmējdarbības speciālisti Elitu Kaņepēju (27873332, bizness@plavinas.lv). Ar konkursa nolikumu var iepazīties ŠEIT vai Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā.

Konkursa pieteikumu var iesniegt fiziska persona – Pļaviņu novada iedzīvotājs, kurš deklarēts Pļaviņu novadā no 2016. gada 1. janvāra, ir ne jaunāks par 18 gadiem, kuram ir biznesa ideja un kurš ir gatavs to attīstīt saimnieciskās darbības uzsākšanai Pļaviņu novadā. Viena persona drīkst iesniegt vienu idejas pieteikumu. Konkursā nevar piedalīties saimnieciskās darbības veicēji, jau nodibināti uzņēmumi, biedrības, nodibinājumi, sabiedriskās organizācijas un to apvienības, kā arī personas pēdējo 3 (trīs) gadu biznesa ideju konkursa uzvarētāji.

Jaunums! Šogad konkursā ir noteiktas prioritārās atbalstāmās nozares: ūdenstūrisms un sociālā uzņēmējdarbība.

Konkursā netiks atbalstītas šādas jomas: darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar personālu, operācijas ar nekustamo īpašumu, azartspēles un derības, ieroču, munīcijas un sprāgstvielu ražošana, piegāde vai vairumtirdzniecība, tabakas ražošana un tirdzniecība, alus un alkoholisko dzērienu ražošana un tirdzniecība.

Biznesa ideju pieteikumus līdz 2018. gada 3. decembrim izvērtēs un lēmumu par finansējuma piešķiršanu pieņems konkursa vērtēšanas komisija sešu pašvaldības pārstāvju sastāvā.

Konkursa pirmo triju vietu ieguvējiem tiks piešķirts finansējums:

  • 1. vieta – EUR 3500;
  • 2. vieta – EUR 2500;
  • 3. vieta – EUR 2000.

Komisijai ir tiesības palielināt vai samazināt naudas balvas apjomu starp vietām un noteikt papildu uzvarētājus konkursa balvu fonda ietvaros.

Viena mēneša laikā pēc Pļaviņu novada domes 2019. gada budžeta apstiprināšanas pašvaldība uz konkursa uzvarētāja norādīto bankas norēķinu kontu pārskaita pusi no piešķirtā finansējuma, ko ir pienākums izlietot savas biznesa idejas realizēšanai trīs mēnešu laikā no pārskaitījuma saņemšanas dienas. Konkursa uzvarētājam darbība sekmīgi jānodrošina vismaz divus gadus pēc konkursa beigām.

Konkurss līdz šim jau noticis divas reizes, atbalstīti pieci projekti. Visi jaunie uzņēmēji veiksmīgi realizē savus projektus.

Elita Kaņepēja, uzņēmējdarbības attīstības speciāliste