Līdz 27. maijam vēlētājiem ir iespēja mainīt sākotnēji piešķirto vēlēšanu apgabalu

Publicēts: 
30.03.2021 - 16:45

Atbilstoši Vēlētāju reģistra likuma 14. pantam no š.g. 27. marta līdz š.g. 27. maijam (ieskaitot) vēlētājiem ir iespēja mainīt sākotnēji piešķirto vēlēšanu apgabalu uz jebkuru citu vēlēšanu apgabalu, kura administratīvajā teritorijā vēlētājam pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums (izņemot Rīgu). Tāpat vēlētājs pēc vēlēšanu apgabala nomaiņas uz apgabalu, kurā tam pieder nekustamais īpašums, var pārdomāt un ir tiesīgs minētajā laika periodā tikt pārreģistrēts uz vēlēšanu apgabalu, kurā reģistrēts sākotnēji (uz apgabalu, kurā tam bija reģistrēta dzīvesvieta š.g. 7. martā).

Šīs tiesības vēlētāji var īstenot:

  • veicot apgabala maiņu elektroniski, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes interneta vietnē www.pmlp.gov.lv, kur jāizvēlas e-pakalpojums “Vēlēšanu apgabala noskaidrošana un maiņa”, vai
  •  iesniedzot attiecīgu iesniegumu jebkurā pašvaldībā vai tās dzīvesvietas deklarēšanas iestādē (Pļaviņu novadā – Pļaviņu novada Dzimtsarakstu nodaļā, tel. Nr. 28616815, vija.liepina@plavinas.lv).

Sīkāka informācija un iesniegumu paraugi atrodami Centrālās vēlēšanu komisijas tīmekļa vietnē: https://www.cvk.lv/lv/velesanas/pasvaldibu-velesanas/2021-gada-5-junija-velesanas/velesanu-apgabala-noskaidrosana-un-maina

Ja vēlētājs izmanto iespēju vēlēšanu apgabalu mainīt pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē, par vēlēšanu apgabala maiņu atbildīgajam pašvaldības vai tās dzīvesvietas deklarēšanas iestādes darbiniekam vēlētāja iesniegumā norādītās ziņas nepieciešams pārbaudīt un aktualizēt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Vēlētāju reģistrā iesnieguma saņemšanas dienā.

 

Informācijas avots:

LR Centrālā vēlēšanu komisija