Lielā talka Pļaviņu novadā

Publicēts: 
16.05.2020 - 14:00

Ņemot vērā pašreizējo situāciju Latvijā un visā pasaulē, kā arī paaugstinātas drošības un sociālās distancēšanās apstākļus, Lielā Talka šogad tiek organizēta, lielāku uzsvaru liekot uz individuālo talkošanu. 

Arī šogad Lielās Talkas moto ir “Mēs piederam nākotnei - Latvija pieder nākotnei!” un šogad šim sauklim ir arī papildus vēstījums: “Sakop savu sētu, Tava sēta – Latvija”.

Paldies ikvienam Pļaviņu novada iedzīvotājam, kas Lielās talkas dienā aktīvi piedlījās mūsu novada apkārtnes sakopšanā! Paldies visiem, kas ikdienā rūpējas par vides sakārtotību un tīrību mūsu novadā!