Līgo ieskandināšana centrā “Pepija”

Publicēts: 
20.06.2019 - 11:15

Līgotāji, līgotāji, līgo, līgo!

Nav vairs tāļu Jāņa diena: līgo, līgo!

Šī dieniņa, rītdieniņa, līgo, līgo!

Parīt pate Jāņa diena, līgo, līgo!

Līgo vakars vairs nav aiz kalniem, tāpēc šodien, 20. jūnijā, sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības centrā “Pepija” tika ieskandināti Līgo svētki. Līgo svētkos viens no galvenajiem ēdieniem ir Jāņu siers, kurš ir dzeltens un apaļš - kā saulīte. Centra apmeklētāji gatavojoties saulgriežu svētkiem, mēģināja siet paši savu ķimeņu sieru. Degustācijā konstatējām, ka tas ir ļoti, ļoti, ļoti garšīgs.

“Senie” Līgo raksti vēsta: “Ja Līgo dienā, no kalna skrienot, apdzīsi ripojošu automašīnas riepu, tad visu gadu veiksme Tev sekos!”, tādēļ centra apmeklētājiem bija iespēja apsteigt no kalna ripojošu riepu. Mūsu bērni ir tik veikli un ātri, ka ikvienam visu gadu sekos veiksme it visās jomās! Lai visiem bērniem un viņu ģimenēm priecīgi, lustīgi, skanīgi un saulaini Līgo svētki!

Visas bildes pieejamas šeit: http://pepijapn.garm.lv/centra-darbiba/nggallery/galerija-2017/L%C4%ABgo-ieskandin%C4%81%C5%A1ana-
 

Tatjana Zagorska,

Sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības centra “Pepija” vadītāja