Mācību gada noslēgums Pļaviņu novada ģimnāzijā

Publicēts: 
11.06.2019 - 14:00

Noslēdzies mācību gads, kas sev līdzi nesis daudz un dažādas aktivitātes, panākumus un iespējas. Ikkatra mācību gada izskaņā Pļaviņu novada ģimnāzijas kolektīvs atskatās uz paveikto mācībās un interešu izglītībā visa gada garumā. Apkopojot paveikto šajā mācību gadā, mēs varam būt gandarīti par padarīto. Pateicības rakstus par augstiem mācību sasniegumiem ikdienas mācību darbā (vidējais vērtējums 8 balles un vairāk vai atbilstošs aprakstošais vērtējums) svinīgajā līnijā 31. maijā saņēma 29 1. – 3. klašu skolēni:

1.a

Elīza Baltā, Arvīds Osipausks, Armands Striķis, Renārs Valdbergs

1.b

Agrita Andersone, Evita Pujāte, Haralds Eriksons, Markuss Gūtmanis, Līva Avotiņa, Evelīna Antanoviča, Patrīcija Vaivode

2.a

Evelīna Dambe, Līna Džeriņa, Dzintars Leončiks, Jēkabs Lodītis, Kendija Štrikmane

2.b

Reinis Bērziņš, Viktorija Dudareva, Artūrs Orlovs, Sandis Rāviņš, Sabīne Rubīna, Sanita Siņica

3.a

Laura Mironova, Rinalds Striķis

3.b

Kristaps Krūmiņš, Elīza Kurcalte, Līna Marija Līcīte, Karlīna Lodīte, Madara Vaivode

Šajā mācību gadā turpinājām Zelta (vidējais vērtējums ne mazāk kā 8,50), Sudraba (vidējais vērtējums ne mazāk kā 8,00) un Izaugsmes liecību (vidējais vērtējums, salīdzinot ar iepriekšējo semestri, ir paaugstinājies vismaz par 10%) piešķiršanu 4. - 12. klašu skolēniem. Noslēdzot 2018./2019. mācību gadu, tika piešķirtas 11 Zelta, 22 Sudraba un 9 Izaugsmes liecības:

Zelta liecības

4.a

Sofija Anna Birkāne, Helēna Eriksone, Marta Mača, Ieva Miķelsone

4.b

Elija Muceniece, Marta Ozoliņa, Alita Paļuga, Loreta Paļuga, Justīne Riekstiņa

7.b

Laila Bicāla

8.a

Una Ivanova

Sudraba liecības

4.a

Adele Bērziņa

4.b

Kaiva Annika Avotiņa, Raivo Lauva

5.a

Viviāna Jaudzema

5.b

Paula Bicāla, Keita Kristiāna Brūniņa

6.b

Anastasija Gorpeņuka, Kate Kondrāte, Roberts Mačs

7.a

Darja Kmito, Nikola Gasperoviča

7.b

Ieva Ambaine

8.a

Edīte Visocka

9.a

Anna Esiņa

9.b

Andis Daugavietis, Evelīna Paula Ķerķe, Elīza Luksa, Beāte Skrabutena

11.a

Karīna Davidova

11.b

Līva Kārkliņa, Laine Liepiņa

12.

Violeta Adamoviča

Izaugsmes liecības

4.b

Normunds Smerjotkins

5.b

Elīna Upeniece

6.b

Emīls Širzads Lejiņš – Bulahs

7.a

Katrīna Šleme

7.b

Katrīna Keta Cvetkova, Maira Parmona

8.a

Kristīne Lindenberga

8.b

Amanda Līga Bernoviča

9.a

Vladislavs Trokša

2018./2019. mācību gada izskaņā ar skolas pateicību par aktīvu sabiedrisko darbu tika apbalvoti šādi skolēni:

Marta Ozoliņa (4.b), Laima Silasproģe (4.b), Justīne Riekstiņa (4.b), Loreta Paļuga (4.b), Laura Lorita Buševica (4.b), Armands Svencis (5.a), Viviāna Jaudzema (5.a), Ance Bērziņa (5.a), Katrīna Puškeļa (5.a), Renāte Jankuna (5.b), Elīna Upeniece (5.b), Kate Kondrāte (6.b), Jānis Marcinkevičs (7.b), Anna Esiņa (9.a), Laura Lelde Kalviša (9.a), Linda Laine Kalviša (9.a), Ruta Svikliņa (9.a), Marks Ozoliņš (9.a), Kristaps Ostrovskis (9.a), Kristers Vanags (9.a), Aivis Jokums (9.a), Andris Rāviņš (9.a), Anželika Žukova (9.b), Ingus Siliņš (9.b), Agita Cukanova (9.b), Evelīna Paula Ķerķe (9.b), Marta Langenfelde (9.b), Elīza Luksa (9.b), Beāte Skrabutena (9.b), Silvestrs Eglītis (9.b), Viviāna Nikaļuka (10.), Sonora Balode (10.), Krista Priede (10.), Lelde Elīna Pitjukeviča (10.), Raivo Jankuns (10.), Lineta Lauva (11.a),  Beāte Kaņepēja (11.a), Anete Kapteine (11.b), Rūdis Ruciņš – Vējiņš (11.b), Hugo Vīksne – Sarkanais (11.b), Rolands Paļuga (11.b), Laine Liepiņa (11.b), Edvards Silagailis (12.), Violeta Adamoviča (12.), Anete Bite (12.), Viktorija Samanta Mateša (12.), Agate Krista Kriņicka (12.), Paula Lamberga (12.), Samanta Djubina (12.), Letīcija Janoviča (12.), Samanta Mēnese (12.), Marta Buševica (12.).

Ilggadējā skolas atbalstītāja Jura Beķera balvas 2018. / 2019. m.g. saņēma:

 • Violeta Adamoviča – gada sabiedriski aktīvākais skolēns Pļaviņu novada ģimnāzijā;
 • Sonora Balode – gada sportiskākais skolēns Pļaviņu novada ģimnāzijā.

10. maijā skolā norisinājās Interešu izglītības pašdarbības kolektīvu koncerts, kura izskaņā tika godināti interešu izglītības pulciņu dalībnieki par sasniegumiem skatēs un konkursos:

 • starpnovadu konkursos un skatēs ir iegūtas:
  • 3 - 1. vietas;
  • 2 – 2. vietas;
  • 2 – 3. vietas;
 • reģionālajā stāstnieku konkursā “Teci, teci, valodiņa”:
  • Lelde Elīna Pitjukeviča ieguva 2.vietu;
  • Rūdis Ruciņš – Vējiņš ieguva 2.vietu;
  • Kaiva Annika Avotiņa ieguva 2.vietu;
 • reģionālajā skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursā:
  • Enia Kaņepēja ieguva 1.vietu;
  • Kate Kondrāte ieguva 1.vietu;
  • Aksels Leitlants ieguva 2. vietu;
  • Elīza Baltā ieguva 2. vietu;
 • reģionālajā Latvijas izglītības iestāžu koru konkursā, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, 4. – 11. klašu koris ieguva 1. pakāpes diplomu;
 • reģionālajā tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skatē:
  • 1.-2. klašu deju kolektīvs ieguva 1. pakāpes diplomu;
  • 6. – 8. klašu deju kolektīva ieguva 2. pakāpes diplomu;
  • 9. – 12. klašu deju kolektīva ieguva 2. pakāpes diplomu;
 • reģionālajā folkloras kopu skatē skolas folkloras pulciņš ieguva 2. pakāpes diplomu;
 • tradicionālās muzicēšanas konkursā “Klaberjakte 2019” folkloras pulciņa dalībnieki ieguva 2. pakāpes diplomu;
 • reģionālajā vokālās mūzikas konkursā “Balsis 2019” sākumskolas ansamblis ieguva 2. pakāpes diplomu;
 • valsts posma stāstnieku konkursā “Teci, teci valodiņa” Kate Kondrāte ieguva 2. vietu;
 • valsts posma tradicionālās dziedāšanas konkursā “Dziesmu dziedu, kāda bija 2019” Simona Lindenberga ieguva 2. pakāpes diplomu.

17. maijā Zinību svētkos godinājām mūsu skolēnus, kuri uzrādījuši augstus sasniegumus mācību priekšmetu olimpiādēs, mācību priekšmetu konkursos un zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) konferencēs. Ir patīkami, ka mūsu skolēni ir aktīvi piedalījušies visās valsts (VISC) organizētajās starpnovadu jeb 2. posma olimpiādēs. Īpašs prieks par skolēniem, kuri, pateicoties labiem rezultātiem starpnovadu olimpiādēs, ir izturējuši tālāko atlasi un ieguvuši tiesības sevi apliecināt arī reģionālajā vai valsts līmenī. Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēnu sasniegumu kopsavilkums mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un zinātniskās pētniecības darbu konferencēs ir šāds:

 • starpnovadu (2. posma) (starp Pļaviņu un Kokneses novadiem) mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, ZPD konferencē:
  • 31 – 1. vietas,
  • 22 – 2. vietas,
  • 25 – 3. vietas,
  • 32 – atzinības;
 • reģionālajās mācību priekšmetu olimpiādēs un ZPD konferencē:
  • 1. vieta – Gundars Vuškārnieks
  • 2. vieta – Karīna Davidova,
  • 3. vieta – Laine Liepiņa, Rolands Paļuga, Rūdis Ruciņš- Vējiņš;
 • atklātajā matemātikas olimpiādē:
  • 3.vieta – Jānis Marcinkevičs,
  • atzinība – Linards Lukss;
 • Daugavpils Universitātes organizētajā lietišķās informātikas olimpiādē “Paskāla ritenis” Emīls Bogdanovičs ieguva atzinību;
 • atklātajā angļu valodas konkursā 7. klasēm  Aksels Leitlants ieguva atzinību;
 • LTV1 erudīcijas spēlē “Gudrs, vēl gudrāks” Keita Kristiāna Brūniņa piedalījās 5. klašu pusfinālā;
 • konkursā "Esi drošs – neesi pārdrošs!" 8.a klases komanda piedalījās finālā;
 • konkursā “Mans bērnības stāsts” Laura Lorita Buševica ieguva atzinību;
 • konkursā “UNESCO Azartiskākie Simtgades Prātnieki”  skolas komanda ieguva 2. vietu;
 • valsts mācību priekšmetu olimpiādēs:
  • latviešu valodas un literatūras olimpiādē Elīza Luksa ieguva 3. vietu;
  • piedalījās – Lelde Elīna Pitjukeviča (matemātika), Anna Esiņa (latviešu valoda un literatūra), Anete Kapteine (latviešu valoda un literatūra), Beāte Skrabutena (bioloģija, vēsture), Karīna Davidova (ZPD).

30. maijā skolas Sporta dienā tika sumināti starpnovadu, reģionālo un valsts līmeņa sporta sacensību godalgu ieguvēji. Apkopojot rezultātus:

 • starpnovadu sacensībās individuāli un komandu startā ir iegūtas:
  • 12 – 1. vietas,
  • 14 – 2. vietas,
  • 21 – 3. vieta;
 • Latvijas skolu čempionātā “S!- FISCHER 2019” (slēpošanas kross) Sonora Balode ieguva 3. vietu;
 • Latvijas skolu čempionātā “S!- FISCHER 2019” (klasiskais solis):
  • Sonora Balode ieguva 2. vietu;
  • Kristiāns Patrijuks ieguva 3. vietu;
 • Latvijas skolu čempionātā “S!- FISCHER 2019” (distanču slēpošana):
  • Sonora Balode ieguva 3. vietu;
  • Krista Stūre ieguva 3. vietu;
 • Latvijas skolu Ziemas Olimpiskajā festivālā (slēpošanas kross) Sonora Balode ieguva 1. vietu;
 • Latvijas skolu Vidzemes reģiona šaha olimpiādē 3. vietu ieguva Elija Muceniece;
 • “Sporto visa klase” reģionālajās sacensībās 6.b klase ieguva 2. vietu.

No sirds vēlos vēlreiz sveikt mūsu skolēnus un pateikties skolotājiem par ieguldīto darbu, virzot un iedrošinot skolēnus nebaidīties un uzdrošināties piedalīties, pierādot savas zināšanas un prasmes. Novēlu ikvienam pedagogam jaunas idejas, entuziasmu, aizrautību, saglabāt mīlestību pret savu darbu un bērniem! Paldies skolēnu vecākiem par atbalstu skolai! Paldies Pļaviņu novada domei par sniegto atbalstu un sarūpētajām naudas balvām par sasniegumiem kultūrizglītības skatēs un konkursos, mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, zinātniskās pētniecības darbu konferencēs un sporta sacensībās!

Ikvienam novēlu doties pretī jauniem mērķiem un izaicinājumiem, īstenojot savus sapņus!

Lai visiem patīkamiem mirkļiem piepildīta vasara! Uz tikšanos jaunajā mācību gadā, kas nesīs jaunus izaicinājumus!

 

Lana Ivanova,

Pļaviņu novada ģimnāzijas

direktores vietniece izglītības jomā