Mārtiņdiena Pļaviņu novada pirmsskolas izglītības iestādēs

Publicēts: 
11.11.2020 - 13:00

Zeme rīb, rati klaudz
Kas to zemi rībināja?
Nu atbrauca Mārtiņdiena
Deviņiem kumeļiem.

                       /latv. t.dz./

Tā dancoja mūsu senči un šo dienu svinēja, ejot budēļos. PII “Bērziņš” bērni, tērpušies maskās, kopā ar pašu Mārtiņu, Saimnieci un Mārtiņgaili ieskandināja Mārtiņdienu, ejot jautrās rotaļās, minot mīklas un skaitot dzejoļus. (Darbojoties, katra PII grupiņa ievēroja epidemioloģiskās drošības ieteikumus).

PII “Zīļuks” pirmsskolēni Mārtiņdienu atzīmēja, dziedot tautasdziesmas un spēlējot tautas rotaļas, rotājušies ar interesantām mājās pagatavotām galvas un sejas maskām, noslēgumā – mielasts pie saimes galda. 

Savukārt PII ”Jumītis” bērni šogad svētkiem gatavojās īpaši rūpīgi. Audzinātāju vadīti, bērni izdzīvoja visu svētku gaidīšanas laiku – uzposa un dekorēja savu grupas telpu, cītīgi strādāja savas maskas radīšanas procesā, mācījās tautas dziesmas, ticējumus un dejas, gatavoja svētku cienastu un paši izdomāja, kā to skaisti pasniegt.

Kurās mājās ciemiņus gaida, tur tie noteikti atnāk! Dziedādami un skaļi spēlēdami, ķekatnieki apciemoja visas grupas. Un svētki varēja sākties! Kopīgi tika vērotas Mārtiņdienas kopsakarības ar gaidāmo laiku, minētas mīklas. Jautri dziedāts, dejots un klausīts kokles skaņās. Ar mūžīgās dzīvības rīksti Mārtiņš visus iepēra veselībai un auglībai.

Bērni un personāls sūta pateicības vārdus vecākiem par iesaistīšanos svētku radīšanā un visiem novēl veselību un sirds siltumu!

PII metodiķe Dace Niedra