Mazdārziņu īpašnieki aicināti iesniegt iesniegumus un pārslēgt līgumus

Publicēts: 
09.04.2019 - 16:45

Pļaviņu novada dome aicina personas, kuras vēlas nomāt no pašvaldības neapbūvētu zemi mazdārziņa vajadzībām Pļaviņu pilsētā (kadastra apzīmējumi 32130010873, 32130010885, 32130010875 u.c.), iesniegt iesniegumus Pļaviņu novada domes Īpašumu nodaļā.

Tāpat personas, kuras faktiski izmanto pašvaldības zemi mazdārziņa vajadzībām Pļaviņu pilsētā, tiek aicinātas ierasties Pļaviņu novada domes Īpašumu nodaļā pārslēgt zemes nomas līgumus.

Zeme mazdārziņa vajadzībām tiks iznomāta, noslēdzot zemes nomas līgumu.

 

Pļaviņu novada domes

Īpašumu nodaļa