Meteņi pirmsskolā

Publicēts: 
18.02.2021 - 13:45

Ejat, bērni, laižaties

No kalniņa lejiņā;

Lai aug mūsiem gari lini

Dzeltenām galviņām.

(latviešu t.dz.)

Cienot un turpinot izkopt latviskās tradīcijas, esam aizvadījuši pavasara gaidīšanas svētkus - Meteņus. Šogad ziema mūs lutina ar baltu sniegu, tāpēc visi pulcējāmies bērnudārzu pagalmos, lai vēl baudītu ziemu un visu, ko tā sniedz.

“Bērziņā” pie bērniem ieradās Sniega māte un pats Metenis, kas bērniem bija sagādājuši dažādus pārbaudījumus, kuros pārliecināties par veiklību, gudrību un atjautību. Metenis nebija nācis tukšām rokām, tas cienāja visus, ko satika.

“Zīļukā” Meteņus svinēja tad,  kad laukā vēl ir dziļš sniegs, bet sirds un prāts tomēr jūt, ka pavasaris tuvojas, jo dienas kļūst arvien garākas, saulīte spīd spožāk. Gaidot pavasari un priecājoties vēl par ziemu, vizinājāmies ar ragavām,  meklējām Meteņa apslēpto mantu, skandējot tautasdziesmas par Meteņdienu, saņēmām “saldumu lietu”.

“Jumītī” šajā dienā  piedzīvojām mazo brīnumu: iejutāmies dažādos tēlos, maskojāmies, ieskandinājām  un, rībinādami kājas, jautri izdejojām  Meteni, kā  arī sacentāmies sniega kalna veidošanā, izmērot sniega dziļumu. Pārsteigums sagaidīja pasākuma noslēgumā, kad  bērni ieraudzīja Meteni un  Metenis meta dāvanas.

                

Informāciju apkopoja  PII metodiķe

Dace Niedra