Miķeļdienas pasākumi novada pirmsskolas izglītības iestādēs

Publicēts: 
02.10.2019 - 15:30

Laikā, kad baudām krāšņo rudeni, priecājamies par katru saulaino dienu, pirmsskolas izglītības iestādēs, ievērojot latviešu tautas tradīcijas, tiek organizēti pasākumi, gan ieskandinot Miķeļdienu, gan to pavadot, ar mērķi padziļināt zināšanas par Miķeļdienas tradīcijām un pārmaiņām dabā rudenī, kā to nosaka mācību jomās sasniedzamie rezultāti.

Latvju dainās Miķelis tiek dēvēts par labu un bagātu vīru. Izspēlējot jautras tautas rotaļas un arī mūsdienīgākas spēles, skandējot un izdziedot tautasdziesmas, visi kopā cildināja Miķeļdienas bagātības - dārzu rudens veltes. Lai tās iepazītu vēl labāk, bērnudārzos “Jumītis” un “Bērziņš” bērni nogaršoja dažādus augļus un dārzeņus, bet “Zīļuka” bērni paši tēloja dārzeņus un plānoja, kādus ēdienus no tiem varētu pagatavot un ar sajūsmu sagaidīja Lielo ķirbi, kuru beigās kronēja par dārza karali.

Tradicionāli tika veidotas ziedu un dārzeņu kompozīcijas. Pirmsskolas izglītības iestādē “Jumītis” ģimeņu dārzu košums greznojās kopīgi izveidotajā dabas materiālu paklājā gan Miķeļdienai, gan “Jumīša” jubilejai par godu.

 

A. Čepule,
pirmsskolas izglītības metodiķe