Mūzika vieno!

Publicēts: 
05.04.2019 - 13:45

Ziemas spelgoņā un tumsībā radās ideja, ka jāapvieno divu Mūzikas skolu spēki, lai sniegtu klausītājiem interesantu baudījumu, spēlējot kino mūziku. Kokneses Mūzikas skolas flautas skolotāja Gundega, kas šādu koncertu jau bija organizējusi iepriekšējā mācību gadā, uzaicināja pasākumā piedalīties arī Pļaviņu Mūzikas skolas pūšaminstrumentu spēles pedagogus ar saviem audzēkņiem. Radās ideja izveidot arī flautu kori, kurā varētu spēlēt visas flautas. Tika izveidots flautu koris no 27 flautām, kas divu mēnešu garumā cītīgi gatavojās kopā spēlēšanas svētkiem.

4. aprīļa pēcpusdienā devāmies ceļā, lai koncertētu Kokneses kultūras namā. Mūsu skolu pārstāvēja – flautu duets (Madara, skolotāja Aiva); flautu kvartets (Alita, Ieva, Matīss, Keita); flautu trio (Ance, Rinalds, Maira); vēl viens flautu kvartets (Antra, Anastasija, Paula, Viviāna); flautu kvintets (Laila, Annija, Katrīna, Dana, Evelīna) un skolas orķestris (Laila, Annija, Katrīna, Dana, Evelīna, Antra, Simona, Anastasija, Markuss, Samanta, Raivo, Edgars  un skolotājs Kārlis). Dažādu apstākļu dēļ plānotie uzstāšanās sastāvi bija jāpamaina, bet tas netraucēja kopējo skanējumu.

Koncerta noslēgumā Kokneses Mūzikas skolas direktore Iveta teica, ka jutusies kā senos filmu pirmsākumu laikos, kad bija mēmais kino, bet mūzika tika spēlēta “dzīvajā”.

Prieks par jauno mākslinieku spēju reaģēt dažādās situācijās un sniegt baudāmus muzikālus priekšnesumus! Paldies atbalstītājiem no Pļaviņām, kas atrada laiku doties mums līdzi šajā koncertturnejā! Tiekamies citos koncertos!

 

Pļaviņu Mūzikas skolas flautas skolotāja

Aiva Siliņa