Mūzikas skolai jauni mūzikas instrumenti

Publicēts: 
09.04.2018 - 16:30

Marts skolas akordeona klases skolotājai Jeļenai Niteckai un audzēkņiem bija īpašs, jo bija iespēja iepazīt un izbaudīt tikko kā iegādātā jaunā akordeona “Weltmeister Perle” skanējumu. Savukārt pavisam drīz prieka mirkļi būs skolas pūšaminstrumentu klases audzēkņiem, jo  tiks ieskandināts jaunais trombons.         

Piedaloties Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” konkursā, finansējumu 3000 EUR apmērā jauna pianīna “Ritmuller” iegādei saņēmis Pļaviņu Mūzikas skolas pedagogu izstrādātais projekts.

Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas mērķis ir nodrošināt mūzikas un dejas mākslas izglītības izcilību un starptautisku konkurētspēju, veidojot un uzlabojot materiāli tehnisko bāzi.

Mūzikas skolas instrumentārija atjaunošana nodrošina Pļaviņu Mūzikas skolas pedagogiem un audzēkņiem mūsdienu prasībām  atbilstošus apstākļus mācību darbam, kā arī veicina skolas  konkurētspēju.

 

Dita Ārgule, Pļaviņu Mūzikas skolas direktore