MySport - viens no labākajiem Zemgales uzņēmumiem, Pļaviņu novads - 3. vietā kā uzņēmējdarbībai draudzīgākā pašvaldība

Publicēts: 
01.12.2017 - 18:45

1. decembrī Rundāles pilī Zemgales Plānošanas reģions un Uzņēmējdarbības centrs otro reizi rīkoja krietnāko uzņēmēju godināšanu. Sarīkojumā pirmo reizi apbalvotas arī uzņēmējdarbībai draudzīgākās pašvaldības Zemgalē. Lai palielinātu pašvaldību ieguldījumu uzņēmējdarbības sekmēšanā un tās motivētu vairāk piešķirt sava budžeta līdzekļus uzņēmējdarbības atbalstam, šoruden Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar ZPR rīkoja konkursu “Pašvaldību atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības sekmēšanai”. Par uzvarētājām atzītas trīs pašvaldības, Pļaviņu novads šajā nominācijā saņēmis 3 vietu.

Titulam „Gada uzņēmējs Zemgalē 2017” visas 22 Zemgales reģionā ietilpstošās pašvaldības katra bija pieteikusi vienu titula cienīgu ieguvēju. Pļaviņu novadu pārstāvēja un tika godināts uzņēmums MySport.

Šādu atzinību var saņemt vidējo un mazo uzņēmumu īpašnieki, kuru uzņēmums reģistrēts vai veic saimniecisko darbību konkrētās pašvaldības teritorijā. Turklāt pretendentiem nedrīkst būt nodokļu vai nodevu parādu, kā arī pārkāpumu darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā.

Pārējo kritēriju starpā minēta uzņēmuma darbības pozitīvā ietekme uz novada vai pilsētas, kā arī reģiona ekonomisko izaugsmi un sociālo problēmu risināšanu. Līdztekus tam pretendentam jāveicina videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešana, ar savu produkciju jābūt aktīvam vietējā vai ārzemju tirgus dalībniekam. Tāpat īpaši augstu tiek vērtēts radošums uzņēmumā, kā arī sabiedriskā aktivitāte.

Starp nominantiem bija gan Zemgalē pazīstami lauksaimnieki, metālapstrādes, mežistrādes, pārtikas rūpniecības, tūrisma un viesmīlības pārstāvji, gan mājražotāji un dažādu pakalpojumu sniedzēji.

 

Sanita Kitajeva,

Pļaviņu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Juris Kālis,

Zemgales Plānošanas reģiona
sabiedrisko attiecību speciālists

Foto - Zemgales Uzņēmējdarbības centrs