No 30. jūnija līdz 15. jūlijam pieaugušajiem iespējams pieteikties mācībām

Publicēts: 
29.06.2020 - 11:15

Mācību klāsts attālināto mācību kārtā

Attālināto mācību kārtā, kurai var pieteikties no 30. jūnija līdz 15. jūlijam, mācības pieejamas 11 tautsaimniecības nozarēs.

Pieejamie mācību programmu veidi

Attālināto mācību kārtā piedāvātas 3 veidu mācību programmas:  

 • profesionālās pilnveides izglītības programmas, kuru noslēgumā var saņemt profesionālās pilnveides apliecību. Šīs mācības paredz mācības 160 - 320 stundas jeb vairāku nedēļu vai mēnešu garumā;  
 • moduļi, kas ir licencētu un akreditētu profesionālās izglītības programmu sastāvdaļa un nepieciešami profesionālajai darbībai izvēlētajā nozarē. Moduļi sastāv no dažādu zināšanu, prasmju un kompetenču kopuma un to noslēgumā var saņemt apliecību. Šo mācību programmu priekšrocība - vairāku moduļu apguve arī ārpus šī projekta par saviem līdzekļiem ļauj sakomplektēt profesionālās izglītības programmu un iegūt profesiju; 
 • studiju kursi vai studiju moduļi no akreditēta studiju virziena licencētas studiju programmas, kas apgūstami augstskolās vai koledžās. Pēc to apguves var saņemt apliecību. 

Mācību organizācija:

 • mācību grupu komplektēšana un mācības tiem, kas pieteiksies attālināto mācību kārtā, sāksies 2020. gada jūlijā un augustā; 
 • pēc tam, kad būs nokomplektēta grupa, jāgaida ziņa no izglītības iestādes, jāslēdz mācību līgums un jāveic 10% līdzmaksājums:  
  • to var veikt arī strādājošā darba devējs vai kāda cita fiziska vai juridiska persona;
  • maksājumu nevar atgūt, ja mācības netiek pabeigtas;
  • personas ar trūcīgā vai maznodrošinātā statusu ir atbrīvotas no līdzmaksājuma un var mācīties bez maksas.
 • mācības notiek dažādos laikos - gan darba dienu vakaros, gan brīvdienās, atsevišķās programmās mācības var notikt arī pa dienu, kā arī tās var notikt dažādā intensitātē, tāpēc aicinām noskaidrot plānotos mācību norises laikus un informāciju par digitālajiem rīkiem, platformām un programmatūru, kas nepieciešama attālinātām mācībām izvēlētajā izglītības iestādē pirms pieteikšanās; 
 • mācību ilgums var būt no dažām nedēļām līdz vairākiem mēnešiem atkarībā no izvēlētās izglītības programmas. 

 

Pieteikšanās:
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/

Informāciju sagatavoja

Pļaviņu novada izglītības darba speciāliste, pieaugušo izglītības koordinatore

Ilona Lazda