No 5. novembra tiek noteikti transportlīdzekļu masas ierobežojumi uz Pļaviņu novada pašvaldības autoceļiem

Publicēts: 
05.11.2019 - 09:45

Sakarā ar nelabvēlīgu laika apstākļu iestāšanos, uz atsevišķiem Pļaviņu novada pašvaldības autoceļiem no 5. novembra tiek noteikti sekojoši sezonālie transportlīdzekļu pilnas masas ierobežojumi:

 

Aiviekstes pagastā :

Auto ceļš

Ierobežojuma veids

Karjers – Juči

7 t

Juču pārbrauktuve – Āpēni       

10 t

Vesetnieki – Straumēn

10 t

Āžu purvs – Ķūģi                      

10 t

Ķūģi caur Liepām                       

7 t

Liepas – Āpēni                            

7 t

Mālkalni – Boksti                       

3,5 t

Gostiņi – Apvedceļš – Spridzēni 

10 t

Pļaviņu apvedceļš – Juči              

10 t

 

Vietalvas pagastā:

 

Auto ceļš

Ierobežojuma veids

Kaļviļumi – Balodēni – Ormaņi 

10 t

Auderi – Vērsēni       

10 t

Akmentiņi – Gērcēni 

10 t

Siljāņi – Aizkalnes     

10 t

Vēres –Vidzemnieki   

10 t

Iegrīvas – Vēres - Kalna Vēres

10 t

Baltā Māja – Sidrabītes

10 t

Benckalni – Baznīca    

10 t

Kapmalieši – Kungāres

7 t

Stabiņi – Latas             

7 t

 

Klintaines pagastā :

 

Auto ceļš

Ierobežojuma veids

Veltas – Stēģi              

7 t

Stukmaņi- Dzidravoti 

7 t

Jaunā iela- Purvmalas 

7 t

Maldas- Dzidravoti      

7 t

A6-Maldas                   

7 t

A6112km- Eglītes –Rīteru kapi 

7 t

Baloži - Staburaga ceļš

7 t

 

Pļaviņu novada pašvaldiba