Nodarbinātības pasākumi jauniešiem vasarā

Publicēts: 
31.05.2019 - 14:45

Pļaviņu novada dome iesaistījās Nodarbinātības valsts aģentūras izsludinātajā projektā “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējas, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”. Projekta ietvaros 18 novada bērniem vasarā būs iespēja strādāt sakopšanas darbos.

Laika posmā no 13. līdz 22. maijam jauniešiem bija iespēja pieteikties vasaras darbiem pašvaldībā. 24. maijā Pļaviņu novada Sociālajā dienesta notika izloze, kurā tika izlozēti tie bērni, kuri varēs strādāt, jo gribētāju bija vairāk nekā piedāvāto darba vietu. Katrā novada pagasta pārvaldē vasaras mēnešos strādās pa vienam bērnam, Pļaviņu pilsētā - 3 bērni.

Jaunieši darbu uzsāks 3. jūnijā un strādās līdz 31. augustam. Novēlam veiksmi jauniešiem darbos un saulainu vasaru tiem, kuri atpūšas!

 

V. Babre,

Sociālā dienesta vadītāja