Noslēdzies biznesa ideju konkurss “Es varu būt uzņēmējs!”

Publicēts: 
14.01.2020 - 09:30

Pļaviņu novada dome ceturto reizi aicināja iedzīvotājus piedalīties biznesa ideju konkursā „Es varu būt uzņēmējs!”. Konkursa mērķis ir sniegt Pašvaldības atbalstu fizisku personu biznesa ideju realizācijai, sekmēt saimnieciskās darbības veicēju veidošanos Pļaviņu novadā un motivēt iedzīvotājus realizēt savas biznesa idejas jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai.

Šogad atsaucība bija liela un tika iesniegti septiņi projektu pieteikumi dažādās nozarēs. Bioloģiski audzēto augļu, ogu un dārzeņu pārstrāde, pulveru un sukāžu ražošana, mašīnizšūšanas un izšūšanas failu izgatavošana, mobilo izbraukumu ēdināšanas pakalpojumi, lavandu dārza izveide, ūdens tūrisma jomā - ūdens velosipēdu un peldlīdzekļu nomas pakalpojumi, kā arī  prāta un atjautības spēļu organizēšana Pļaviņu novadā .

Konkursa dalībnieki gada nogalē savas idejas prezentēja vērtēšanas komisijai. Tās sastāvā bija: domes priekšsēdētājs A. Lukss, uzņēmējdarbības attīstības speciāliste E. Kaņepēja, deputāti: M. Daģis, V. Dudars, J. Podnieks, I. Akmens un uzaicinātās personas: Aiviekstes pagasta pārvaldes vadītāja G. Zvirgzdiņa un Klintaines pagasta pārvaldes vadītāja L. Arnīte. Komisijas locekļi ņēma vērā un izvērtēja katras biznesa idejas dzīvotspēju, ilgtspēju, rentabilitāti, projekta finanšu naudas plūsmu.

Izvērtējot visas idejas, konkursa vērtēšanas komisija nonāca pie lēmuma:

1. Piešķirt finansējumu 3500 EUR apmērā par iegūto 1. vietu bioloģiski audzēto augļu, ogu un dārzeņu pārstrādei, pulveru un sukāžu ražošanai.

2. Piešķirt finansējumu 2500 EUR apmērā par iegūto 2. vietu lavandu dārza izveidei.

3. Piešķirt finansējumu 2000 EUR apmērā par iegūto 3. vietu ūdens velosipēdu nomai.

4. Piešķirt finansējumu 1082 EUR apmērā biznesa idejas realizēšanai, sniedzot peldlīdzekļu nomas pakalpojumus.                       

Pļaviņu novada dome izsaka lielu pateicību visiem konkursa dalībniekiem, kuri iesniedza savas biznesa idejas.

Visiem konkursa dalībniekiem novēlam veiksmīgi realizēt savas biznesa idejas un sasniegt mērķus!

Aicinām visus iedzīvotājus, kuriem ir izlolota sava ideja uzņēmējdarbības uzsākšanai, sekot līdzi pašvaldības informācijai novada mājaslapā www.plavinunovads.lv un pašvaldības izdevumā "Pļaviņu Novada Ziņas", lai laikus sagatavotu un iesniegtu pieteikumu nākamajam biznesa ideju konkursam, kas tiks izsludināts 2020. gada otrajā pusē.

 Elita Kaņepēja

Uzņēmējdarbības attīstības speciāliste