Nosvinēta pirmsskolas izglītības iestādes “Jumītis” 30 gadu jubileja

Publicēts: 
29.10.2019 - 09:15

Pirmsskolas izglītības iestādē “Jumītis” jubilejas gads noslēdzies ar pasākumiem aizvadītajā nedēļā.

Ceturtdien, 24. oktobrī, rīta cēlienā notika svētku ballīte bērniem “Jumītim - 30.” Tā pavadīta, ejot jautrās rotaļās kopā ar neparastiem un interesantiem tēliem - Klaunu, Vilku, Pelēko Strazdu, Peli -, griežoties deju virpulī gan senās, gan mūsdienu populārās mūzikas pavadījumā. Noslēgumā, vēlot daudz laimes savam bērnudārzam, visi cienājās ar garšīgajiem, pavārīšu ceptajiem svētku kēksiņiem.

Piektdienas, 25. oktobra, vakarā pirmsskolas izglītības iestāde “Jumītis” atzīmēja trīsdesmit gadu jubileju pasākumā, uz kuru svētku noskaņojumā bija ieradušies bijušie, esošie darbinieki un apsveicēji no mūsu novada. Pasākums sākās ar jauku koncertu, kur skatītājus priecēja gan bijušie, gan esošie bērnudārza audzēkņi un viņu vecāki. Sirsnīgs paldies jums! Pasākuma laikā klātesošie domās varēja ritināt atmiņu kamolīšus, vērojot foto prezentāciju “Jumītim- 30”.

Pēc koncerta bērnudārza vadītāja Vizma Mūrniece, sveicot pasākuma dalībniekus iestādes jubilejā, īpaši godināja iestādes darbiniekus, kuri šeit nostrādājuši no tā dibināšanas gada. Pateicības saņēma arī darbinieki, kuri bērnudārzā nostrādājuši vairāk nekā 10 gadus. Sirsnīgi tika sveikti arī darbinieki, kuru darba stāžs ir mazāks, un bijušie darbinieki.

Kā jau jubilejā, bērnudārzs saņēma daudz mīļu apsveikumu. Kolektīvs saka paldies visiem apsveicējiem: pirmajai un ilggadējai vadītājai Ilzei Vilciņai, Pļaviņu novada domei, kuru pārstāvēja Elita Kaņepēja, filiāles “Zīļuks” kolektīvam un vadītājas vietniecei Maijai Zdanovskai, filiāles “Bērziņš’ kolektīvam un vadītājas vietniecei Līgai Ostrovskai, dakterei Inesei Lejniecei, Aiviekstes pagasta pārvaldes vadītājai Giedrei Zvirgzdiņai, viņas meitai Simonai, bijušajai audzēknei, bijušajām darbiniecēm Marutai Zālītei, Rasmai Kupčai, Aijai Avotiņai, Kristīnei Rullei.

Saņemot apsveikumus un daudz laba vēlējumus, pasākums turpinājās, kavējoties atmiņās par padarīto un piedzīvoto, smeļoties spēkus jaunam gadu desmitam. Paldies Skuju ģimenei no Kokneses, kuri svētku vakaru kuplināja muzikāli!

V. Igo teicis: “Lai veidotu nākotni, nekas nav tik nepieciešams, kā sapnis par to”. Domājot par “Jumīša” nākotni, vadītāja Vizma Mūrniece novēl: “Un mēs atkal dzīvosim, strādāsim tālāk ar cerībām un saviem sapņiem. Lai mums pietiek spēka un izturības savus mazos vai lielos mērķus pārvērst sasniegumos! Lai gadu gaitā iemantotās labās lietas un tradīcijas rastu idejas arvien kam jaunam, lai dzīvē no gada uz gadu vairāk prieka!”

 

A. Čepule,
pirmsskolas izglītības metodiķe