Noteikti transportlīdzekļu masas ierobežojumi vairākiem Pļaviņu novada ceļiem

Publicēts: 
05.03.2019 - 14:00

Mainīgo laikapstākļu ietekmē ievērojami pasliktinājies grants seguma autoceļu tehniskais stāvoklis, tāpēc no 2019. gada 6. marta uz vairākiem Pļaviņu novada autoceļiem tiek ieviesti autotransporta masas ierobežojumi.

Pagaidu ceļazīmes ar transportlīdzekļu masas ierobežojumiem uzstādītas uz šādiem ceļiem:

Aiviekstes pagastā :

 1. Karjers – Juči   7t
 2. Juču pārbrauktuve – Āpēni   10t
 3. Vesetnieki – Straumēni   10t
 4. Āžu purvs – Ķūģi   10t
 5. Ķūģi caur Liepām    7t
 6. Liepas – Āpēnu pārbrauktuve   7t
 7. Mālkalni – Boksti   3,5t
 8. Gostiņi – Apvedceļš – Spridzēni   10t
 9. Pļaviņu apvedceļš – Juči   10t
 10. Klauģi – Mežrijas – Vecāres   7t

Vietalvas pagastā:

 1. Kaļviļumi – Balodēni – Ormaņi   10t
 2. Auderi – Vērsēni   10t
 3. Akmentiņi – Gērcēni   10t
 4. Siljāņi – Aizkalnes   10t
 5. Vēres –Vidzemnieki   10t
 6. Iegrīvas – Vēres - Kalna Vēres   10 t
 7. Baltā Māja – Sidrabītes   10 t
 8. Benckalni – Baznīca   10t
 9. Kapmalieši – Kungāres   7t
 10. Stabiņi – Latas   7t

Klintaines pagastā :

 1. Veltas – Stēģi   7t
 2. Stukmaņi- Dzidravoti   7t
 3. Jaunā iela- Purvmalas   7t
 4. Alkšņi- Ozolkalns   7t
 5. Maldas- Dzidravoti   7t
 6. A6-Maldas   7t
 7. A6112km- Eglītes –Rīteru kapi   7t
 8. Baloži- Staburaga ceļš   7t

Pļaviņu novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 Andris Ambainis