Notikusi pašvaldības tikšanās ar iedzīvotājiem

Publicēts: 
02.03.2018 - 13:15

1. martā Pļaviņu novada pašvaldība aicināja iedzīvotājus uz tikšanos ar novada domes un pagasta pārvalžu vadību, SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”, Sociālā dienesta vadītāju, izglītības, kultūras un sporta speciālistiem.

Uz tikšanos ieradās ap 40 novada iedzīvotāju. Tā sākās ar domes priekšsēdētāja Aigara Luksa prezentāciju par 2018. gada budžetu, plānotajiem darbiem, ceļu un ielu uzturēšanu, projektiem, pasākumiem un komunālajiem jautājumiem. Īpaši uzsvērts Rīgas ielas pārbūves projekts.  

Prezentācija “Pļaviņu novads – budžets, darbi, notikumi 2018” pieejama ŠEIT.

Uz iedzīvotāju jautājumiem atbildēja domes priekšsēdētājs Aigars Lukss, priekšsēdētāja vietnieks Andris Ambainis, izpilddirektors Aivars Bardovskis, SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” valdes locekle Ludmila Lencberga un Teritoriju attīstības nodaļas vadītājs Helmuts Banders.

Iedzīvotājiem bija iespēja sev interesējošos jautājumus iesūtīt arī iepriekš. Pirms tikšanās un tās laikā saņemtie jautājumi bija par novada ielu stāvokli un plānotajiem ielu remontdarbiem, īpaši pieminētas Raiņa, Dzelzceļa, Lielā iela. Jautājumi skāra arī pilsētas sakoptību, vizuālo tēlu un pašvaldības iespējas vērsties pret nesakopto īpašumu saimniekiem. Aktuāls temats ir komunālie pakalpojumi – apsaimniekošanas izmaksas, jumtu stāvoklis un kanalizācijas sistēmas. Iedzīvotājus interesē arī Odzienas skolas turpmākās izmantošanas plāni.

Plānots, ka šādas tikšanās reizes turpmāk varētu notikt reizi gadā, jo tās ļauj klātienē izrunāt aktuālus un iedzīvotājiem būtiskus jautājumus, uzklausīt iedzīvotāju viedokļus, lai pašvaldībā veiksmīgāk pieņemtu lēmumus, plānotu darbus un budžetu.

Iedzīvotāji var jebkurā laikā uzdot jautājumus pašvaldībai ar mājas lapas www.plavinunovads.lv starpniecību, e-pastā (dome@plavinas.lv), vai iesniedzot Klientu apkalpošanas centrā (Dzelzceļa 11).

 

Sanita Kitajeva