Notikusi pašvaldības tikšanās ar iedzīvotājiem

Publicēts: 
01.03.2019 - 18:45

28. februārī Pļaviņu novada pašvaldība aicināja iedzīvotājus uz tikšanos ar novada domes un pagasta pārvalžu vadību, SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”, Sociālā dienesta vadītāju, izglītības, kultūras un sporta speciālistiem. Uz tikšanos bija ieradušies vairāk nekā 50 novada iedzīvotāju.

Tikšanās sākās ar domes priekšsēdētāja Aigara Luksa prezentāciju par 2019. gada budžetu, plānotajiem darbiem un aktivitātēm, ceļu un ielu uzturēšanu. Par Eiropas projektiem, kas novadā norisināsies šogad stāstīja Teritorijas attīstības nodaļas vadītājs Helmuts Banders. Īpaši uzsvērts tika Rīgas ielas pārbūves projekts.  Pēc tam aktualitātes prezentēja SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” valdes loceklis Normunds Liepnieks, kurš iedziļinājās dažādos komunālajos jautājumos. Tikšanās noslēgumā Pļaviņu novada kultūras centra vadītāja Astrīda Davidova stāstīja par 2019. gada nozīmīgākajiem pasākumiem.

Iedzīvotājiem bija iespēja sev interesējošos jautājumus iesūtīt arī iepriekš. Saņemtie jautājumi bija par novada ielu stāvokli un plānotajiem ielu remontdarbiem, ielu apgaismojumu. Jautājumi skāra arī pilsētas sakoptību, vizuālo tēlu un pašvaldības iespējām vērsties pret nesakopto īpašumu saimniekiem. Aktuāls temats ir arī komunālie pakalpojumi – apsaimniekošanas, īpaši atkritumu izvešanas izmaksas, kā arī ūdens un kanalizācijas sistēmu traucējumi. Iedzīvotājus interesē arī suņu pastaigu vietu labiekārtošanas jautājumi.

Uz iedzīvotāju jautājumiem atbildēja domes priekšsēdētājs Aigars Lukss, izpilddirektors Aivars Bardovskis, SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” valdes loceklis Normunds Liepnieks un Teritoriju attīstības nodaļas vadītājs Helmuts Banders.

Plānots, ka šādas tikšanās turpmāk varētu notikt reizi gadā, jo tās ļauj klātienē izrunāt aktuālus un iedzīvotājiem būtiskus jautājumus, uzklausīt iedzīvotāju viedokļus, lai pašvaldībā veiksmīgāk pieņemtu lēmumus, plānotu darbus un budžetu.

Iedzīvotāji var jebkurā laikā uzdot jautājumus pašvaldībai ar mājaslapas www.plavinunovads.lv starpniecību, e-pastā (dome@plavinas.lv) vai iesniedzot Klientu apkalpošanas centrā (Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās).

Santa Vucāne,

Pļaviņu novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciāliste