Novada bērnudārzi Baltā galdauta svētkus svin kopā

Publicēts: 
03.05.2018 - 19:45

Jau senie latvieši svētkus svinējuši kopā sanākdami. Tā arī novada pirmsskolas izglītības iestādes, stiprinot tautas tradīcijas,  3. maijā, Brīvības svētku priekšvakarā,  ”Jumītī” sanāca kopā pasākumā “Pulciņā sanākam”. 

Pasākuma mērķis bija stiprināt patriotisko audzināšanu, izmantojot latviešu tautas folkloru. Tā kā audzināšanas procesā būtiska ir tikumu iedzīvināšana, tad katrs bērnudārzs skatītājus pārsteidza ar priekšnesumiem, kurus caurvija kāds no tikumiem.

Kas gan ir latviešu tautas folklora bez pasakām! Tāpēc mūsu pasākumā  ciemojās pasaku tēli: it kā bailīgais zaķis (skolotāja Andra Avotiņa) un viltīgā lapsa (skolotāja Sarmīte Ambaine). Viņi, vadot pasākumu, pārliecinājās, ka “Rūķītī” viens pret otru izturas laipni un lepojas, ka dzīvo Latvijā; bērnudārza “Bērziņš” bērni saprot, ka vislabāk ir savās mājās, dzīvojot līdzi drosmīgā Sprīdīša gaitām; mazie “Zīļuki” pamācīja, ka jābūt godīgiem dažādās dzīves situācijās;  bērni “Jumīti” tur godā un cieņā centību un darba tikumu.

Latviešiem vajadzētu lepoties ne tikai ar tikumiem, kuri nepārtraukti jākopj, bet arī ar dabas krāšņumu. Tikai to mums ir jāprot saudzēt un nemitīgi pilnveidot. Tāpēc visi kopīgi svētkiem par godu “Jumīša” pagalmā iestādījām pīlādzīti.

Pozitīvā noskaņojumā mielojāmies ar gardo Latvijas simtgades kliņģeri un citiem pašu sarūpētajiem cienastiem, kopīgi svinot Baltā galdauta svētkus.

Paldies ikvienam, kurš piedalījās svētku sagatavošanā!

Pirmsskolas izglītības metodiķe Aiga Čepule