Novada iedzīvotāju skaits

Publicēts: 
11.09.2018 - 12:00

Saskaņā ar PMLP apkopotajiem statistikas datiem reģistrēto Pļaviņu novada iedzīvotāju skaits uz 01.07.2018. ir 5320, t.sk.:

  • Pļaviņās - 3225,
  • Aiviekstes pagastā - 664,
  • Klintaines pagastā - 726,
  • Vietalvas pagastā - 705.

Sīkāka informācija (iedzīvotāju darbspējas vecuma un dzimuma struktūra, bērnu vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās u.tml.) atrodama PMLP mājas lapā.

Vija Liepiņa