Novada izglītības iestāžu darbinieki veikuši Covid – 19 testus

Publicēts: 
25.02.2021 - 10:45

Visās Pļaviņu novada izglītības iestādēs darbinieki veikuši Covid – 19 testus.

Pļaviņu novada ģimnāzijā testus veica pedagoģiskais personāls, kas strādā ar 1. – 4. klašu skolēniem, kā arī skolas tehniskais personāls, tajā skaitā personāls, kas strādā skolas ēdnīcā. Ģimnāzijā Covid - 19 nav identificēts  nevienam darbiniekam.

Pirmsskolas izglītības iestādē “Jumītis” ar filiālēm testus veica visi pedagoģiskie un tehniskie darbinieki. Iestādē  Covid – 19 identificēts vienam darbiniekam. Līdz 8. martam mājas karantīna noteikta divām iestādes grupiņām – grupiņai “Dadzītis” un grupiņai “Vārpiņa”.

Uz doto brīdi iestādes personāls sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu tālāku slimības neizplatību.

Turpmāk izglītības iestāžu darbinieki Covid – 19 testus veiks reizi nedēļā.

Pļaviņu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un ievērot visus valstī noteiktos ierobežojumus un nosacījumus Covid – 19 izplatības ierobežošanai!

Aktualitātēm lūdzam sekot oficiālajās valsts tīmekļvietnēs www.covid19.gov.lv un https://www.lm.gov.lv/lv/informacija-par-covid-19.

 

Rasa Siliņa,

Tūrisma, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja