Oktobris bērnu bibliotēkā

Publicēts: 
31.10.2019 - 20:45

Oktobris bērnu bibliotēkā pagājis radošs un krāsains - kā rudens lapas. Katru trešdienu turpinājās dambretes nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem skolotāja Herberta Millera vadībā, ceturtdienās - bērnu klubiņa “Sprīdītis” nodarbības Janīnas Krompānes vadībā. Sadarbībā ar 2. klašu audzinātājām skolā un PII “Bērziņš” vecākās un sagatavošanas grupas audzinājām turpinājās projekta “Bērnu žūrija” darbs. Rudens brīvdienu laikā katru dienu notika lasījumi par rudeni. Tika lasīti Pļaviņu novada literātu dzejoļi, proza, arī pašu bērnu sarakstītie darbi, kā arī bērnu bibliotēkas darbinieces Antras Galiņas sacerētās pasakas. Ar savu apciemojumu bibliotēkas apmeklētājus iepriecināja JIC “Ideja” jaunieši ar savu vadītāju Evu. Paldies jauniešiem par atraktīvajām spēlēm! Savukārt bērni ar savu veidoto koncertu viesojās Pļaviņu pansionātā. Pēdējā oktobra svētdienā bibliotēkā skanēja mazu bērnu čalas. Pūcītei Gudrītei tika stāstītas pasakas. Notika kārtēja projekta “Grāmatu starts” nodarbība mazajiem četrgadniekiem kopā ar vecākiem.

Ir jau sācies novembris. Bērnu bibliotēkas kolektīvs kā allaž gaida ciemos lasītājus!

Bērnu bibliotēkas vadītāja
Gunta Grandāne