Operatīvā hidroloģiskā informācija (20.03.2021.)

Publicēts: 
20.03.2021 - 20:15

Aizvadītajā diennaktī ūdens līmenis Latvijas upēs pazeminājās, vietām svārstījās ar tendenci pazemināties. Daugavā turpinājās ledus iešana no Piedrujas līdz Pļaviņām, ūdens līmenis svārstījās.

Ūdens līmenis aizvadītajā diennaktī Daugavas augštecē pie Zapadnaja Dvina (Krievija) svārstījās, upes posmā Veļiža – Polocka paaugstinājās par 1...14 cm, bet pie Verhņedvinskas (Baltkrievija) ūdens līmenis pazeminājās par 29 cm diennaktī. Daugavā posmā Piedruja – Vaikuļāni ūdens līmenis pazeminājās par 10...81 cm, bet Jersikas – Jēkabpils posmā paaugstinājās par 27...40 cm. Pie Zeļķiem ūdens līmenis palicis nemainīgs. Daugavas baseina upēs ūdens līmeni pazeminājās par 3...39 cm, Dubnā pie Višķiem un Aiviekstē pie Lubānas ūdens līmenis svārstījās. Gaujā, Salacā un to baseinu upēs ūdens līmenis pazeminājās par 1...16 cm. Lielupē ūdens līmenis pazeminājās par 6...15 cm, bet citās Zemgales upēs par 2...17 cm. Ventā ūdens līmenis pazeminājās par 12...17 cm, bet citās Kurzemes upēs par 6...26 cm.

Šorīt Daugavā Krievijā un Baltkrievijā joprojām ledus sega, nepilna ledus sega vai ledus sega ar lāsmeņiem, pie Vitebskas un Polockas palieku piesalas. Daugavā Piedrujas – Zeļķu posmā gar krastiem piesalas vai paliku piesalas, upē iet rets ledus un reti vižņi. Daugavpils – Vaikuļānu posmā gar krastiem ledus krautņi, bet pie Pļaviņām nepilna ledus sega. Laucesa, Dubna, Oša, Lielā un Mazā Jugla ir brīvas no ledus. Rēzeknē un Aiviekstē iet reti vižņi un Aiviekstē gar krastiem vēl ir piesalas. Pededzē pie Litenes joprojām ledus sega ar lāsmeņiem, bet Ogres upē gar krastiem ledus krautņi. Gaujā pie Velēnas gar krastiem ledus krautņi, pārējā upe brīva no ledus. Gaujas baseina upes, Salaca un Salacas baseina upes ir brīvas no ledus.  Zemgales un Kurzemes upes arī ir brīvas no ledus, vienīgi Imulā pie Pilskalniem gar krastiem izveidojušās piesalas.

20.03. kopš 06:00 Daugavā Jersikas – Zeļķu posmā iet ledus un reti vižņi.

Šodien un tuvākajās dienās ūdens līmenis upēs svārstīsies ar tendenci pazemināties. Daugavā turpināsies ledus iešana, ūdens līmenis paaugstināsies vai svārstīsies ledus iešanas laikā.

Pavasarī bīstams ir arī biezs ledus!! Atrasties uz ledus ir ļoti BĪSTAMI!

Informācijai sekojiet LVĢMC mājaslapā jaunumu sadaļā, Plūdu riska informācija sistēmā (PRIS), brīdinājumu sadaļā, kā arī sociālajos medijos Twitter un Facebook.

 

Sanita Pelēķe,
Komunikācijas daļa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste