Operatīvā hidroloģiskā informācija (25.02.2021.)

Publicēts: 
25.02.2021 - 15:15

Aizvadītajā diennaktī turpinājās sniega segas kušana, uz ledus bija sniegūdens lāmas un ūdens. Ūdens līmenis Latvijas upēs sāka paaugstināties straujāk vietām svārstījās ar tendenci paaugstināties, Daugavā pazeminājās. Straujākajos upju posmos sāk sairt ledus, paliek palieku piesalas, bet lielākoties ledus kūst uz vietas.

Daugavā no Polockas līdz Jēkabpilij ūdens līmenis pazeminājās par 1...7 cm, pie Jersikas svārstījās. Daugavas baseina upēs ūdens līmenis paaugstinājās par 1...13 cm. Gaujā ūdens līmenis paaugstinājās par 4...8 cm, Vaidavā un Amatā par 1...5 cm, bet Palsā par 13 cm. Tirzā pie Lejasciema ūdens līmenis pazeminājās par 1 cm. Salacas baseinā ūdens līmenis paaugstinājās par 1...9 cm. Lielupē un Lielupes baseina upēs ūdens līmenis paaugstinājās par 1...14 cm. Ventā pie Leckavas ūdens līmenis pazeminājās, tur izjucis ledus sablīvējums, kas bija izveidojies. Ventā pie Vārdavas ūdens līmenis paaugstinājās par 22 cm, bet posmā Kuldīga - Vendzava par 1...9 cm. Ventas baseina upēs ūdens līmenis paaugstinās par 2...14 cm. Rojā un Irbē ūdens līmenis paaugstinājies par 21...25 cm, Bārtā par 16...21 cm, citās Kurzemes upēs par 8...14 cm.

Šorīt Daugavā novērojumu staciju posmos nepilna ledus sega, ledus sega ar lāsmeņiem vai ledus sega. Daugavā pie Piedrujas un Jēkabpils zem ledus vižņi. Daugavā no Piedrujas līdz Jēkabpilij uz ledus izveidojušās sniegūdens lāmas, kā arī uz ledus ir ūdens.  Daugavas baseina upēs arī lielākoties ledus sega ar lāsmeņiem vai ledus sega. Uz ledus ūdens vai sniegūdens lāmas. Lielajā Juglā pie Zaķiem gar krastiem piesalas un ledus paliek tumšāks.  Aiviekstē pie Aiviekstes HES zem ledus vižņi. Dubnā pie Višķiem piesalas. Gaujā pie Velēnas, Valmieras un Carnikavas ledus sega, pie Siguldas ledus sega ar lāsmeņiem, pie Valmieras un Carnikavas uz ledus ir ūdens. Gaujas baseina upēs ledus sega vai nepilna ledus sega. Vaidavā pie Apes, Amatā pie Melturiem un Palsā pie Vilkzemniekiem palieku piesalas.  Tirzā pie Lejasciema ledus sega un ūdens uz ledus. Salacā pie Mazsalacas un Sedā pie Oleriem palieku piesalas. Rūjā pie Vilnīšiem ledus sega un ūdens uz ledus.

Lielupē un Svētē ledus sega, ūdens uz ledus. Mūsā un Bērzē nepilna ledus sega, bet Tērvetē, Mēmelē un Misā ledus sega ar lāsmeņiem. Misā un Bērzē ledus paliek tumšāks. Ventā pie Leckavas un Kuldīgas piesalas, pie Vendzavas nepilna ledus sega. Rojā šodien upe brīva. Bārtā un Abavā nepilna ledus sega, bet Imulā no rīta bija piesalas, bet sākās iet ledus. Rojā, Užavā, Rīvā un Bārtā ledus paliek tumšāks, Užavā arī ūdens uz ledus. Irbē gar krastiem piesalas. Ciecerē pie Pakuļu HES un Durbe - brīvas.

Šodien Daugavā Krievijā un Baltkrievijā 17...30 cm biezs ledus, bet pie Daugavpils 28 un Jēkabpils 27 cm biezs ledus. Aiviekstē pie Lubānas 20 cm biezs ledus. Lielupē pie Staļģenes 23 cm biezs ledus.

Šodien un turpmākajās dienās ūdens līmenis Latvijas upēs turpinās paaugstināties, Daugavā sāks svārstīties ar tendenci paaugstināties. Ūdens līmeņa kāpums kopumā kļūs straujāks. Latvijas upju notece palielināsies.

Siltā laika ietekmē ledus turpinās kust, arī uz tā esošā sniega kārta. Ledus paliek tumšāks. Palielinās lāsmeņu platības. Straujākajos posmos ies ledus. Gar krastiem veidosies vaļumjoslas. 

Pavasarī bīstams ir arī biezs ledus!! Atrasties uz ledus ir ļoti BĪSTAMI!

Informācijai sekojiet LVĢMC mājaslapā jaunumu sadaļā, Plūdu riska informācija sistēmā (PRIS), brīdinājumu sadaļā, kā arī sociālajos medijos Twitter un Facebook.

 

Sanita Pelēķe,
Komunikācijas daļa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste.
Mob.tālr. Nr.: + 371 27337797
Tālr. Nr.: + 371 67032044
E-pasts: sanita.peleke@lvgmc.lv